Zpravodaj CPM

nejnovější číslo ZCPM   přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

Centrum papírových modelů (dále jen CPM) vydává pro své členy Zpravodaj CPM (dále jen ZCPM). Jedná se o tiskovinu formátu A5, která je v současnosti vyráběna v černobílém provedení. Rozsah se mění dle náplně. Vychází víceméně nepravidelně čtyřikrát do roka.

Tato informace pochází z roku 2000. Současný ZCPM obsahuje odlišně pojmenované rubriky.

ZCPM přináší informace o dění ve světě papírových modelů, které zatím nikde jinde nejsou takto v tištěné podobě k dispozici. Pravidelnými rubrikami se již staly kalendář akcí, který přináší informace o budoucích akcích - soutěžích, výstavách, burzách, setkáních apod., rubrika stalo se, ve které naleznete informace o průběhu či výsledcích akcí již proběhlých a rubrika střípky, která přináší krátké a stručné informace ze všech možných oblastí týkajících se papírových modelů. Podle zájmu členů je zařazována rubrika inzerce. Další rubriky jsou uváděny podle náplně jednotlivých čísel: internetový koutek přinášející informace o modelech převážně v elektronické podobě nalezených v různých zákoutích webu, rubrika modely ze zahraničí informuje kupodivu J o papírových modelech v zahraničí, papírová kuchařka uvádí rady a náměty použitelné v oboru. Každý Zpravodaj obsahuje i slovo redakce, součástí některých čísel je nabídkový list modelů a dle možností jsou do ZCPM zařazovány i vložené přílohy - dokonce i v podobě papírového modelu.

   přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

Přehled příloh vložených do ZCPM.
(přehled neuvádí vložené ceníky a nabídkové listy modelů)

1/03

 Model tanku T34-76 v měřítku 1:87, tedy H0. Model je vytištěn černou barvou na barevné papíry.

2/02

 Barevné oboustranné zalaminované leporelo (450 ×107 mm) "Kosmická technika 2" autora P.Baldy s náměty modelů kosmické techniky z ABC, Betexy, Svetla, TiskExpresu, Zenitu.

4/01

 Tatra 813 8x8 KOLOS v měřítku 1:87 (H0) autora J. Kučery. Členský ZCPM obsahuje 2 ks tohoto modelu.

1/01

 Barevné oboustranné zalaminované leporelo (300 ×107 mm) "Městská památková rezervace" autora P.Baldy s náměty modelů MPR 1 od arch. R. Vyškovského, která opakovaně vyšla v ABC.

4/00

 Pohlednice s námětem papírových modelů vydaná Centrem papírových modelů.

3/00

 Vánoční jesličky od L. Badalce a M. Hlaváče. Rozsah 4 listy B5.

2/00

 Barevné oboustranné zalaminované leporelo (450 ×107 mm) "Lidové stavby" autora P.Baldy s náměty modelů arch. R. Vyškovského, které v minulosti vyšly v ABC.
 Pohlednice s vystřihovacím diorámatem strakonického hradu jakožto pozvánka na Setkání příznivců papírových modelů Strakonice 2000.

3/99

 Pohlednice s modelem historického pražského objektu od arch. R. Vyškovského navazující na článek o Langweilově modelu Prahy.

2/99

 Vložený papírový model užitkového automobilu Mercedes Unimog U1400 v M 1:87 zkonstruovaný V. Jančatou speciálně pro Zpravodaj CPM. Bylo vytištěno pouze 67 ks modelu, který nebude jinde k dispozici.

   přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

Přehled obsahu jednotlivých čísel ZCPM.

1/03

2/03

3+4/03

1/02

2/02

3/02

4/02

1/01

2/01

3/01

4/01

1/00

2/00

3/00

4/00

1/99

2/99

3/99

4/99

1/98

2/98

 

 

1/97

2/97

 

 

10/96

 

 

 

nejnovější číslo ZCPM: 

   přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

ZCPM 3+4/03 pode dosavadních zvyklostí očekávaný do konce září roku 2003, vyšel až v půli ledna 2004 (doručen 2004-01-16) a to jako dvojčíslo 2003/3+4.

   přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

ZCPM 2/03 byl vydán začátkem června 2003 (distribuce zahájena na akci v Č. Lípě).

   přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

ZCPM 1/03 byl vydán v polovině dubna 2003.

   přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

ZCPM 4/02 byl vydán po půli prosince 2002.

   přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

ZCPM 3/02 vyšel na konci září 2002. Distribuce zahájena na veletrhu ModelHobby, někteří platící (nebo plačící ?) členové jej obdrželi až 8. října.

   přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

ZCPM 2/02 vyšel společně s číslem 1/02 na konci května 2002.

   přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

ZCPM 1/02 vyšel trochu opožděně a byl distribuován společně s číslem 2/02 v závěru května 2001.

   přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

ZCPM 4/01 vyšel těsně v závěru roku 2002.

   přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

ZCPM 3/01

 • zápis z ustavující schůze Setkání členů CPM
 • kalendář akcí
 • ohlédnutí za akcemi
 • modely z internetu
 • profily - M25 Dragon Wagon
 • o etice - velmi důležitá stať - pozn. správce webu

     přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

  ZCPM 2/01 je doručován koncem května 2001.

     přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

  ZCPM 1/01 vyšel v závěru března 2001.
  Přináší informaci o pravidlech pro soutěžní posuzování papírových modelů a zahájení jejich zavádění do praxe. Dále naleznete recenzi modelu Tatra Jamal v provedení Minibox 1:100 od WDS s uvedením změn navržených k dosažení lepšího výsledku při stavbě tohoto modelu. Navazuje seznam papírových modelů nákladních vozů Tatra, informaci o e-modelech vozů DTM (německé mistrovství cestovních vozů) a několik dalších odkazů. Rubrika profily přináší rozsáhlé informace o papírových modelech tanku LT 38 a jeho modifikací. Dále v ZCPM 2/01 naleznete pozvánky na soutěže a výstavy i na výlety na místa s modely ne přímo papírovými, přesto jistě zajímavými. Rubrika střípky přináší několik obrázků novinek na zahraničních trzích. ZCPM vyhlašuje i novou soutěž pro své čtenáře. Novinkou v náplni ZCPM je nabídka modelu na přání. Čtenáři Zpravodaje mají možnost hlasovat ve prospěch jednoho ze tří nabídnutých modelů (tank T34/85, Tatra 813 8×8 kolos a letoun Me262), vítězný návrh bude zpracován jako papírový model a distribuován se ZCPM 4/01 členům CPM.
  Přílohou pro členy CPM bylo leporelo s námětem MPR.

     přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

  ZCPM 4/00 vyšel trochu opožděně v lednu 2001.
  Toto číslo Zpravodaje bylo vydáno ve zcela nové grafické úpravě, jež by měla být prvým odrazem změn, jimiž prochází celé CPM. Zpravodaj přináší obsáhlou recenzi modelu Tatra Powered by Man vydavatelství VIMOS a rozhovor s autorem modelu p. J. Vintrem. Rubrika modely z internetu informuje o modelu kosmické stanice ISS v M 1:100 s detailnějším zaměřením na model raketoplánu Endeavour, jenž je součástí sestavy modelu. V sekci zahraničních informací naleznete informace o španělském vydavatelství Ediciones Merino a podrobnejší informaci k modelu hradu Alcazar de Segovia od tohoto zdroje. Dále najdete informaci k modelu letounu Fokker Dr.1 vydavatelství ERKOtyp včetně uvedení informací o jeho předloze. Rubrika tipy & triky přináší tip na nezbytnou pomůcku papírového modeláře - lepidlo. Rubrika střípky již tradičně přináší několik krátkých informací.
  Přílohou pro členy CPM byla pohlednice vydaná CPM.

     přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

  ZCPM 3/00 vyšel konečně v půli listopadu 2000.
  Na jeho stránkách naleznete zhodnocení akcí Morava Open 2000, Strakonice 2000 a Prostějovská 72, což jsou všechno výstavy a soutěže. Dále zde naleznete informace o veletrhu Model Hobby 2000. V Internetovém koutku (fernetový koutek stále ještě nezaveden J ) přinesl ZCPM 3/00 informace o tvorbě Fabricia Prudenziatiho (převážně letecká technika), Yasu Tanaky (hlavně vozy F1) a nově i Francouze Pierra Gauriata, jenž se zaměřuje především na stavby.
  Přílohou pro členy CPM byly Vánoční jesličky od L. Badalce a M. Hlaváče.

     přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

  ZCPM 2/00 vyšel během července 1999.
  Přináší informace o chystaných akcích. Dále zhodnocení již proběhlých Beskyd Model Kit Show Kopřivnice 2000, Bielsko-Biała 2000, Dětský ráj 2000 v Olomouci, Velká cena města Liptovský Hrádok, Bambiriáda 2000 v Brně a konečně Model Show 2000 v České Lípě. Internetový koutek přináší informace o modelu motocyklu Yamaha a o tvorbě Y. Tanaky, který je nadšencem do vozů F1. Následuje článek o Italu F. Prudenziatim, autoru modelů převážně letecké techniky. Rubrika střípky přináší tradičně několik stručných informací, namátkou např. o novém modelu Červeného domu v České Lípě či o modelu Chrámu svatého Petra v Římě. Též uvádí podrobnější informace k modelu "Elektřinou hnaného vozu poštovního". Součástí Zpravodaje je i nabídkový list papírových modelů.
  Přílohu pro členy CPM tvoří barevné zalaminované leporelo "Lidové stavby" autora P. Baldy. Náměty se staly modely arch. R. Vyškovského, které v minulosti vyšly v ABC. Dále je vložena pohlednice s vystřihovacím diorámatem strakonického hradu jakožto pozvánka na akci Strakonice 2000.

     přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

  ZCPM 1/00 vychází v dubnu 1999.
  Kromě kalendáře chystaných akcí v něm další zmínku o výstavě Papírový svět, zaměřené na modely staveb, která se konala v závěru roku 1999 v Muzeu hl. m. Prahy. Dále naleznete informace o Výstave plastikových leteckých a papierových modelárov Vrútky 2000 a Plastic Session Poprad 2000. První rozsáhlá recenze modelu z Internetu pojednává o modelu speciálu Nissan R390GT1. Dále ZCPM 1/00 uvádí podrobnosti pro postup při zmenšování či zvětšování modelů. Střípky, kromě jiného samozřejmě, upozorňují např. na chystaný model romantického hradu, jenž byl vystaven na výstavě Papírový svět či zmiňují desetiletí existence Miniboxů. V závěru naleznete vyhodnocení Fotosoutěže a seriálu Foukacích modelů za rok 1999.

     přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

  ZCPM 4/99 vyšel v samém závěru roku 1999.
  Kromě pozvánek na akce přináší v rubrice Stalo se informace o Setkání stavitelů papírových modelů Neratovice 99, Vánoční ceně 99 - Uherské Hradiště a o akci Centra volného času Domino ve Vrútkách. Naleznete zde obsáhlý článek o výstavě Papírový svět, která v Muzeu hl. m. Prahy, v prostorách vystavení Langweilova modelu Prahy, představuje papírové modely staveb. Kromě modelu arch. R. Vyškovského jsou vystaveny i stavby arch. M. Weinera. Spolupořadatelem výstavy je kromě firem ERKOtyp a WDS i Centrum papírových modelů. ZCPM přináší i znalostní soutěž týkající se uvedené výstavy. Zahraniční rubrika přináší informace o papírových modelech ve Švédsku a o zahraničních prodejcích, kromě toho několik odkazů na webové stránky jednotlivců a spolků. Pokud jde o modely z Internetu, uvádí ZCPM podrobnější informace o modelu V-2. Střípky informují mj. o otevření stálé výstavky papírových modelů ve Strakonicích.

     přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

  ZCPM 3/99 vychází v listopadu 1999.
  Jako vždy, přináší i toto číslo přehled chystaných akcí a k tomu informace o akcích, jež již proběhly. Tentokráte se dočtete o Beskyd Model Kit Show - Kopřivnice 2000, o Mühlviertelském veletrhu ve Freistadtu v Rakousku, kam jsme se vnutili s výstavkou papírových modelů i o Setkání příznivců papírových modelů Strakonice '99. Další informace popisují soutěž v polské Porabce 1999, veletrh Model Hobby 1999 a z výstavy papírových modelů Miamisburg 98/99 v Ohiu v USA. Toto číslo Zpravodaje přináší i rozsáhlý rozhovor s restaurátorem Langweilova papírového modelu Prahy, vystaveného v Muzeu hl. m. Prahy, akademickým malířem Jiřím Boudou. Následuje další článek o vzniku samotného rozhovoru s některými doplňujícími informacemi. Střípky upozorňují například na chystaný Speciál ABC či novinky na trhu papírových modelů. Číslo obsahuje i nabídkový list modelů.
  Přílohu pro členy CPM tvoří v tomto čísle pohlednice s modelem historického pražského objektu od arch. R. Vyškovského.

     přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

  ZCPM 2/99 vyšel během září 1999.
  Kromě upozornění na plánované akce přináší toto číslo informaci o proběhlé výstavě papírových modelů v DDM Šalounova v Praze 4-Chodově a o VII. ročníku Celopolské soutěže papírových modelů v Bielsku-Białej. Dále naleznete informaci o Model Show '99 v České Lípě včetně postřehů z besedy s autory modelů, informaci o výstavě Morav Open '99 v Olomouci, Plastic Session '99 v Popradě i o akci ve Vrútkách. Střípky informují například o podivných praktikách některých prodejců, o situaci v oboru papírových modelů v zahraničí a samozřejmě i o novinkách. Samozřejmostí je i nabídkový list papírových modelů české i zahraniční produkce.
  Zcela zvláštní přílohou pro členy CPM, první svého druhu v ZCPM, se stal vložený papírový model užitkového automobilu Mercedes Unimog U1400 v M 1:87, zkonstruovaný V. Jančatou speciálně pro Zpravodaj. Bylo vytištěno pouze 67 ks modelu, který nebude jinde k dispozici.

     přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

  ZCPM 1/99 vychází během března 1999.
  V úvodu se můžete seznámit s kalendářem akcí na nejbližší měsíce. Dále naleznete informaci o proběhlém Mistrovství Polska papírových modelů '98, které se konalo ve Skawině a o Setkání stavitelů papírových modelů Neratovice 1998. Následuje krátká zmínka o výstavě betlémů všeho druhu, tedy i papírových. Poslední akcí, o níž ZCPM informuje je Verejná súťaž papierových modelárov - Vrútky 1998. Číslo 1/99 přináší i bilanci soutěží foukacích modelů za rok 1998. Střípky informují o přípravách k vydání modelu Romantický hrad autora arch.R.Vyškovského i o jiných chystaných či již vydaných modelech.

     přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

  ZCPM 2/98 vychází v druhé půli roku 1998.
  První číslo Zpravodaje, které vyšlo v novém kabátě. Přináší kalendář akcí, článek o soutěži Česká Lípa '98 a inzerci členů CPM. Kromě toho vyhlašuje podmínky fotosoutěže, přináší informaci o pravidlech soutěží foukacích modelů a navrch nabídkový list papírových modelů.

     přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

  ZCPM 1/98 vyšel v první čtvrtletí roku 1998.
  kromě informací o plánovaných akcí zde naleznete inzerci a nabídkový list papírových modelů od nás i ze zahraničí.

     přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

  ZCPM 2/97 vychází v druhé polovině roku 1997.
  Toto číslo vychází v nové obálce, nově se též začínají formovat pravidelné rubriky. Najdete zde kalendář akcí i popis proběhlé akce - 7. ročník soutěžě v České Lípě. Dále inzerce členů CPM, informace o přípravách seriálu soutěží foukacích modelů a vyhlášení výsledků fotosoutěže za rok 1997. Samozřejmou součástí je nabídka modelů.

     přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

  ZCPM 1/97 vychází v říjnu 1996.
  Hlavní náplní tohoto čísla je nabídka papírových modelů a to i zahraničních. Kromě toho informace o chystaných novinkách firmy PK Graphica.

     přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh

  ZCPM 10/96 vychází v říjnu 1996.
  Zpravodaj 10/96 přináší nabídkový list papírových modelů a základní informace o Centru papírových modelů.

     přehled obsahu jednotlivých čísel    přehled příloh