MiGas - papírové modely
MěKS - Dům kultury Strakonice

uspořádali ve dnech
22. - 23. 9. 2000
v sále Domu kultury ve Strakonicích

Setkání příznivců papírových modelů Strakonice 2000

Výsledky jednotlivých soutěží s fotogalerií