Kazanka
viniční usedlost

Kazanka

text převzat z vystřihovánky:

Barokní viniční usedlost z konce 17. století památkově chráněná. Počátkem 20. století zde žila rodina Schwanků, ze které pochází Quido Schwank (1911), vnuk trojského velostatkáře Svobody (1852 - 1929).