Skalka

Skalka
Minibox 1:300 index

Skalka


Soubor Skalka byl prvním Miniboxem v měřítku 1:300. Původně vycházel v ABC (č. 25 roč. 42 až č. 5 roč. 44 - ročník 43 byl zkrácený: od září do prosince vyšlo 10 čísel). Později byl soubor uveden na trh jako ucelená sada.

Soubor umožňuje sestavení minikolejiště s železniční stanicí a tunelem. Terén možno vyrobit buď plochý (bez tunelu), anebo v několika výškových rovinách za použití deskového polystyrénu (není součástí sady).
Soubor je možno spojit se sadou Podskalí.

Kdysi dávno, dokud jsme znávali jen Miniboxy v M 1:100, jsem přemýšlel o vhodném způsobu spojení miniboxových modelů kolejových vozidel. Nějak na to přišla řeč v obchodě kolegy Tesaře, který navrhl telefonickou konzultaci přímo s autorem, arch. M. Weinerem. Netuším dodnes, zda to byl onen impuls vedoucí ke vzniku souboru Skalka - zkusím prověřit...
Každopádně však zvolené měřítko má vztah k modelové železnici měřítka "TT" (1:120). Autor přímo uvádí, že se jedná o dvaapůlkrát zmenšené kolejiště "TT" a předpokládá, že železniční modeláři budou miniboxovou sadu používat jakožto model svého modelu a to ještě před zahájením stavby svého kolejiště. Proto také díly kolejiva obsahují i kresbu přestavníků výhybek. Dodnes jsem zaznamenal pouze jeden případ, kdy byly miniboxové díly v M 1:300 užity jakožto stavební předloha skutečného kolejiště "TT".
A dodnes mne též mrzí, že nebylo zvoleno dle mého názoru vhodnější měřítko 1:220 (modelové kolejiště "Z").MiG 2004-10-11
obsah souboru / parts Skalka:

   
A6 002Skalka - situace 1
A6 003Skalka - situace 2
A6 004Skalka - situace 3
A6 005Skalka - detaily I
A6 006Podskalí - detaily II
B1 001Javor (2 ks)
B1 002Třešeň (3 ks)
B1 003Smrk II
B1 004Smrk I (2 ks)
B2 001Javory I (2 ks)
B2 002Lípy I (2 ks)
B3 001Listnatý háj I
B3 002Listnatý háj II
B3 003Listnatý háj III
B3 004Listnatý háj IV
B4 001Listnatý háj I (11 stromů)
B6 001Lipová alej I (5 stromů)
B6 002Smrková alej I (6 stromů)
C5 001Bílá
C5 002Zemánkovi
C5 003Kummerovi
C5 004Vojtěchovi
C5 005Hájovna Skalka
C6 001Šeda
C6 002Losos
C6 003Horákovi
D5 001Kostelík sv. Jiří
E1 001Železniční stanice Skalka
E1 002Hradlo Skalka
E1 003Zarážedlo (2 ks)
E1 004Autobusová zastávka Skalka (2 ks)
E2 001Sklad Skalka
E2 002Sklad TS Skalka
E2 003Stojan na jízdní kola
E4 001Plyn - regulační stanice (2 ks)
H3 001Karosa C 734
H3 002Karosa C 737 HD 11 (2 ks)
H3 004Karosa LC 736 (2 ks)
H4 001LIAZ 110.073 valník
H5 001LIAZ CAS 25 (2 ks)
H5 002Tatra CAS 32 (2 ks)
H7 001Tatra 815 VVN 8x8
H7 002Tatra 815 VVN 6x6
H7 003Tatra 815 VT 8x8
H7 008Tatra VVN 8x8 (2 ks)
J3 001T 478.1 753
J5 001Gags
J5 002Es
J5 003Smmp
J5 004Gbgkks
J5 007Gbkkqs
J6 001M 131.1
M5 001VP 200
nahoru