Mercedes Benz Unimog U5000 CAS 24
cisternová stříkačka - hasičský speciál pro hašení lesních požárů

IFA

CAS 24 - Mercedes Benz Unimog U5000 /3850 DOKA je cisternová automobilová stříkačka ve speciálním provedení pro hašení lesních požárů s dvounápravovým podvozkem.
Technická data vozu:


text opsán z vystřihovánky

Mercedes Benz Unimog U5000 CAS 24 je prvním modelem firmy ModelEx. Vystřihovánka je složkou listů v obalu jak to známe u modelů firmy PK Graphica či PMHT. Ze druhé jmenované firmy je též znám hlavní autor modelu Václav Hakl.

Model Unimogu je vytištěn na 6,5 listech formátu A4 (ona polovina je oprvadu fyzická polovina listu na výšku), návodný text 2,0 listu a návodné obrázky 8 stran formátu A4.

Podle mého názoru jsou barvy modelu poněkud mdlé, místy se téměř ztrácí i čáry chlopní (díly 3, 2) či zcela chybí obrysy dílu (např. díl 1). Téměř neznatelné jsou i některé ohýbací rysky a zamířit je tak nutno podle citu (např. díl 132P, 121L). Protiskluzové pochozí plechy jsou rozhodně lepší než u prvních modelů od PMHT. Na listu 6 je chyba v označení dílů 376, 380 a 381 opravená přelepkami.

Zvláštností na českém trhu je i návodová kresba. Model zcela postrádá axonometrický pohled na celkovou sestavu, k dispozici je pouze větší než malé množství kreseb stylu nárys, bokorys, půdorys, řez. Z uvedené plochy 8 stran formátu A4 jsou pouze na ploše o rozsahu jediného listu k dispozici axonometrické kresby. Zbytek jsou kresby různých konstrukčních podskupin (přední držák kabiny, zadní držák kabiny anebo poklop, poklop plechový, poklop na vodu, větrací poklop) - celkem jsem napočítal více než 40 jednotlivých schémat. Pro modeláře zvyklé na standard ABC (který je v poslední době značně rozkolísaný) či jiných českých výrobců je to rozhodně překvapení.

Popisu předlohy modelu jě věnována zadní strana obalu vypisující technická data stroje.

Model je označen stupněm obtížnosti 5 z 5 možných. S tím lze jen souhlasit, méně zkušení modeláři by se do stavby tohoto modelu asi pouštět neměli. Ti zkušenější však mohou přes veškeré uvedené výhrady obohatit své sbírky¨hasičských vozidel o další pozoruhodný kousek.MiG, 2004-11-08