vyberte jazyk | select language:

 

 

Porsche 911


německý sportovní automobil, 1965

soutěžní vůz posádky J. Trajbold - E. Trajboldová


  CS návod ke stažení | CS instructions for download:   
  
model main page: www.PaperModel.cz/papermodel/modely/SeldDesign/http://www.PaperModel.cz/papermodel/modely/SeldDesign/02_Porsche_911/__Porsche_911.htm
autor: Leoš Smrčina
vydavatel: SELD Design

DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED STAVBOU

Laserový tisk – při tvarování pracujte opatrně, aby se neodrolila vrstva barvy. Je vhodné nejdříve přestříkat celé archy vystřihovánky slabou vrstvou bezbarvého (přestřikového) laku, aby se vrstva barvy zpevnila.

Podle instrukcí podlepte označené díly kancelářským papírem (80g), případně čtvrtkou (120g), začerněte z rubu příslušně označené díly, vyznačené linie narýhujte tupým koncem nože nebo nakloněným hrotem kružítka, díly vystřihněte nebo vyřízněte, díly vytvarujte – oblouky tvarujte opatrným přetažením přes hranu stolu, hrany dílů a ohnuté hrany natřete příslušným odstínem barvy (vodovky, tempery…), jednotlivé díly nejprve sestavte k sobě nasucho, zda na sebe správně navazují, případně upravte a teprve pak slepte.

Zkušení modeláři mohou zpracovat více plastických detailů. (Ale model může zůstat i bez nich.) Jestliže budete stavět model s „prosklením“ a interiérem, je dobré z rubu začernit části, které budou v interiéru vidět – strop a zadní sloupky u dílu 1 a díly 3 a 4 (aby na modelu rušivě „nesvítily“). Z dílů 3 a 4 vystřihněte plochy skel a zespodu nalepte odpovídající díly z průhledného plastu (u dílu 3 je vhodné vyrobit plastový díl i s chlopněmi – viz šablona).

   

 

Lakování – pro získání lesku a zpevnění je vhodné nakonec přestříkat model několika slabšími vrstvami bezbarvého laku. POZOR – Pokud stavíte „prosklený“ model, nejdříve nalakujte díly vytvarované ale neslepené, bez „oken“, protože lak může leptat plast oken. Teprve potom vlepte do dílů okna a model slepte. Na závěr už kompletní model nelakujte.

 

KAROSÉRIE (bíle značené díly)

Díl 1 opatrně vystřihněte – pozor, v nejužších částech vzadu u střechy je díl rozšířen o pomocné zelené plošky, aby se díl nepřetrhl nebo nezmačkal, plošky odstřihnete až po nalepení oken (dílu 3). Prořízněte krátké červené linie v naznačených základnách držáků zrcátek a ohněte šedé chlopně pro nalepení oken. Boky podélně vytvarujte do mírného oblouku – vzadu se oblouk mírně stáčí dolů a za výřezem pro okna je ještě mírný obrácený oblouk (esovité tvarování – viz řez u návodové kresby a foto modelu zde). Vpředu oblouk boků tvoří „tunel“ kolem světel. Tvarování boků si můžete ověřit pomocí žeber podvozku (díl 12, případně 13).

   

 

Vytvarujte také střechu – zaoblením v příčném i podélném směru. Nyní přilepte díl oken 3, který také pomůže vytvarovat mírné esovité prohnutí zadních blatníků (viz foto zkompletované karoserie). Lepte velice opatrně, je to jedna z nejobtížnějších částí stavby! Díl přilepte nejdříve k jednomu boku a střeše, pak vepředu ke střeše a nakonec k druhému boku. Poté už můžete odstřihnout pomocné zelené plošky vzadu u střechy.

Pokud se bočnice mačkají v místech zadních blatníků, vyztužte je zevnitř díly 1L a 1R.

 

Dál přilepte zadní okno 4 – i zde lepte velice opatrně, díl dotvaruje oblou záď. Doplňte zkompletovaný nárazník 5, ten dokončí tvar zádě.

   

 

Nyní si připravte komplet přídě z dílů 6, 7, 8 a 9: díl 6 nejdříve vytvarujte, nezapomeňte prostřihnout linie dolů kolem světlometů a tam části se světlomety vyhněte mírně nahoru.

   

Vpředu zespodu přilepte výztuhu s chlopněmi 7. Pokud chcete model vybavit nasazovací světelnou rampou (viz dále), propíchněte čtyři vyznačené body v prostoru mezi světlomety (do nich se pak rampa může nasadit pomocí drátků). Model ale může zůstat bez rampy nebo lze rampu přilepit napevno. Jestliže díl propichujete, podložte si ho gumou, aby se nepoškodil. Pozn.: místo všech čtyř bodů stačí propíchnout jen dva a pak použít dva drátky.

Na příď nalepte horní část nárazníku 8 a dokončete vytvarovanou spodní částí 9. Teprve nyní komplet přídě vlepte do karosérie 1. I tento krok patří k náročnějším! Začněte přilepením k oknu, potom lepte kapotu na bocích. Vepředu nejdříve přilepte boční strany nárazníku. Dále přilepte světla na „tunely“ a na závěr dolepte blinkry ze stran na blatníky.

   

 

Jestliže úplně nepasují konce předních a zadních nárazníků, opatrně je zastřihněte.

 

INTERIÉR (žlutě značené díly)
platí – pouze pro verzi modelu s interiérem - pro verzi bez interiéru postupte na kapitolu PODVOZEK A KOLA

Nejdříve slepte základnu kabiny 1 – pozor, plato vzadu tvoří schod, zde jsou chlopně ohnuté dolů a lepí se na šedé plošky bočnic zevnitř, ostatní chlopně ohněte k sobě a lepte zvenku (viz foto vlevo). Do celku vlepte zkompletovaný tunel 2, ve kterém udělejte dírku pro špendlík řadicí páky.

   

Přilepte řadicí páku z dílu 3 a špendlíku 4 (páka je zahnutá směrem dozadu). Dále nalepte přístrojovou desku 5 a její horní překrytí 6 (nad přístroji mírně přesahuje). Připravte si sloupek volantu 7, stočte jej do mírně zploštělého válečku, slepte, propíchněte dírky pro páčky a doplňte čely. Vlepte páčky z černě nabarvených špendlíků 9 a celek přilepte na přístrojovku. Na dno kabiny přilepte držáky sedadel 10.

   

Vytvarujte sedadla 11 (vystřihněte nejdříve nanečisto, pouze sedací část a spodní hranu zad vystřihněte přesně, přehněte, slepte a pak teprve rýhujte, vystřihněte, zaretušujte a zkompletujte). Doplňte pásy 12 (boční části zastřihněte podle potřeby) a sedadla nalepte na držáky 10 (dodržte strany L-levou u řidiče a R-pravou!!!).

 

Vzadu na plato od vyznačených míst nalepte pokračování pásů 13, mezi platem a sedadly jsou pásy mírně prověšené, vpředu je natupo přilepte k sedadlům (případně je zastřihněte na optimální délku).  Na sloupek přilepte volant 8 – ramena jsou mírně ohnutá k sobě – viz řez v návodové kresbě.

   

 

Na strop vozu přilepte vnitřní zpětné zrcátko 14 a také náznak trubkového rámu z dílů 15 a 16 (viz foto), případně rám propracujte z dílů X nebo svinutých válečků papíru – v tom případě díly rozmístěte podle fotografií skutečného vozu.

Celek interiéru teď velice opatrně vlepte do karosérie – chlopněmi vpředu a vzadu.

 

PODVOZEK A KOLA (šedě značené díly)

Přední podběhy slepte z dílů 10, 11 a 12, zadní z dílů 13, 14 a 15. Do dílu 16, který naznačuje výfukový systém, prorazte naznačené otvory pro výfuky, díl vytvarujte a přilepte zezadu a dole k 15.

   

   

 

Oba celky podběhů nejdříve zkusmo bez lepení vyzkoušejte umístit do karosérie tak, aby dole nepřesahovaly přes prahy. Případně zadní podběh nahoře zastřihněte, pokud by kvůli interiéru a nepřesnostem v náročném lepení oblých tvarů nepasoval. Nevadí, když odstřihnete i horní černé chlopně, které jen maskují vršek podběhů. Totéž platí i pro přední podběh.

   

 

KOLA jsou na výběr s dvěma typy disků. Díly kol mají vykreslené trojúhelníkové chlopně pro slepení, ale kola je možné sestavit i jiným způsobem, např. odstřihnutím chlopní z běhounů a podlepením stočených běhounů proužky kartonu po stranách pro nalepení bočnic natupo, apod. Kola jsou k podvozku přilepena napevno pomocí příslušně podlepených dílů D,které zároveň zohlední rozdílnou šířku kol s jednoduchými nebo složitějšími tvarovanými bočnicemi (na výběr).

   

 

ZÁKLADNÍ DISKY KOL (šedě značené díly) – viz předchozí foto vozu vlevo

Mezikruží 18 a hvězdice disků 20 podlepte čtvrtkou, aby disky působily plasticky. Hvězdice pak nalepíte na díly 19. Bočnice kol (17 a 22) jsou na výběr buď jednoduché, nebo tvarované (červeně značené). Vnější část kol slepte z disku z dílů 18, 19 a 20 a (případně natupo) nalepené bočnice 17. U předních kol pak přilepte běhoun 21 a vnitřní bočnici 22 (nebo tvarovanou z dílů 22A a 22B). Zadní kola slepte obdobně z dílů 17, 18, 19, 20, 22 a širšího běhounu 23.

SPORTOVNÍ DISKY KOL (šedě + zeleně značené díly) – viz předchozí foto vozu vpravo

Disky u této verze jsou plastičtější – přední slepíte z dílů 24, 25 a čtvrtkou podlepených hvězdic 26. Bočnice kol 17 a 22 použijte buď jednoduché nebo tvarované (v tom případě vnitřní bočnici z dílů 22A a 22B). Přední kola zkompletujte s pomocí běhounu 21. Zadní kola zpracujte stejným způsobem z dílů 27, 28 a podlepených dílů 26, bočnic 17 a 22 a běhounu 23.

Hrany slepených běhounů disků a pneumatik orientujte podle žlutých úseček na fotografii (zde vlevo), na vůz pak kola lepte tak, aby tyto hrany při pohledu shora nebyly vidět.

   

 

Hotová kola přilepte na podvozek pomocí dílů D, které podlepte na takovou tloušťku, aby kola nebyla utopená, ani příliš nevyčnívala z karosérie. Tloušťka těchto distančních dílků D je různá – podle použitého typu kola a také kvůli nepřesnostem v lepení oblin. V případě, že by kola byla utopená moc, můžete vyrobit distanční kroužek z proužku papíru příslušné šířky (viz poslední obrázek zde), místo mnohonásobného podlepování dílků D.

   

   

 

Na závěr zbývá přilepit dno – díl 29 (tento díl si případně upravte a lepte tak, aby karosérie nebyla zkroucená).

DETAILY (červeně značené díly)

Model je sice kreslen tak, že jej není nutné doplňovat detaily, ale použití detailů určitě pozvedne vzhled modelu. Jde o natupo slepená světla 30, natupo slepené svislé členy zadního nárazníku 31, zrcátka 32 – ty vlepte do prořezů v díle 1, případně natupo, zástěrky 33 (levé a pravé – ty lepte natupo ke karosérii, případně si pomozte chlopněmi, které mohou dosáhnout k dílům podvozku), výfuky 34 a stěrače 35. Umístění dílů vidíte na fotografiích modelu.

   

   

 

SVĚTELNÁ RAMPA (červeně značené díly)

Karosérii můžete doplnit světelnou rampou, kterou sestavíte za pomoci návodové kresby a řezu. Zkompletujte základní díl 36 – lepíte do „krabičkového“ tvaru (pozor – oblouky světel nahoře přesahují a boky nejsou zcela uzavřené), chlopeň % je zasunutá a lepená až na doraz (viz řez). Díl 37 nabarvěte zespodu žlutě, z rubu si vyznačte linii označenou červenými ryskami – tato část bude vpředu přesahovat (viz nákres). Díl vytvarujte a nalepte na základnu 36. Vzadu nalepte díl 38 a natupo přilepte k obloukům nad světly. Vlastní světla 39 podlepte čtvrtkou nebo kartonem a zezadu doplňte díly 40. Světla pak natupo nalepte na základnu – dodržujte směr nahoru UP, aby stíny světel byly logické.

Rampu na vůz můžete buď přilepit napevno, nebo ji udělat nasazovací. V případě nasazovací jste na karosérii propíchli čtyři (nebo jen dva) vyznačené body. Na rampě (díl 36) vespodu propíchněte tyto body také a zalepte do nich čtyři (nebo dva) špendlíky nebo drátky, pomocí kterých pak rampu můžete na karosérii nasazovat.

   

 

 

Tím je model vozu Porsche 911 hotov.

Hodně radosti z nového modelu přeje autor Leoš Smrčina a provozovatel webu www.PaperModel.cz

model main page: http://www.PaperModel.cz/papermodel/modely/SeldDesign/02_Porsche_911/__Porsche_911.htm