vyberte jazyk | select language:

 

 

MTX 160 RS


prototyp československého sportovního automobilu (1983)
  CS návod ke stažení | CS instructions for download:   
  
model main page: www.PaperModel.cz/papermodel/modely/SeldDesign/http://www.PaperModel.cz/papermodel/modely/SeldDesign/03_MTX_160_RS/__MTX_160_RS.htm
autor: Leoš Smrčina
vydavatel: SELD Design

DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED STAVBOU

Laserový tisk – při tvarování pracujte opatrně, aby se neodrolila vrstva barvy. Je vhodné nejdříve přestříkat celé archy vystřihovánky slabou vrstvou bezbarvého (přestřikového) laku, aby se vrstva barvy zpevnila.

Některé díly je vhodné podlepit slabým (kancelářským) papírem, aby se zpevnily. Jde o „velkoplošné“ nosné díly karoserie 1, 2, 6, 7, 11; případně i díly 15, 18 a 23. Podlepení je však na vašem uvážení, protože takové díly jsou sice pevnější, ale hůře se zpracovávají.

Určitě v takovém případě doporučuji použití spodních chlopní (původní chlopně na dílech odstřihněte a připravte si z papíru nebo čtvrtky vlastní chlopně, které pak lepíte zespodu obou dílů - umožní přesnější lepení bez deformací a poškození tisku).

Další označené díly se podlepují nejen kvůli pevnosti, ale také z důvodu působivější plastičnosti na modelu.

Začerněte z rubu příslušně označené díly. Vyznačené linie ohybů narýhujte tupým koncem nože nebo nakloněným hrotem kružítka apod. pro přesné ohyby, díly vystřihněte nebo vyřízněte, poté vytvarujte – oblouky tvarujte opatrným přetažením přes hranu stolu, hrany dílů natřete příslušným odstínem barvy (vodovky, tempery…). Jednotlivé díly nejprve sestavte k sobě nasucho, zda na sebe správně navazují, případně je upravte a teprve pak slepte.

Zkušení modeláři mohou zpracovat více plastických detailů. (Ale model může zůstat i bez nich.) Jestliže budete stavět model s „prosklením“ a interiérem, je vhodné z rubu začernit části, které budou v interiéru vidět – hlavně strop a sloupky, aby na modelu rušivě „nesvítily“ (díly 2, 7, 11 a 14). Z dílů pak během stavby vystřihněte plochy skel a zespodu nalepte odpovídající díly z průhledného plastu - viz šablony. (Pozor na jiné umístění chlopní, ty původní na papírových dílech odstřihněte, jsou umístěné tak, aby se snadněji lepily u základního modelu, ale u proskleného by zasahovaly do oken.)

Lakování – pro získání lesku a zpevnění je vhodné přestříkat model několika slabšími vrstvami bezbarvého laku. POZOR – Pokud stavíte prosklený model, nejdříve nalakujte díly vytvarované ale neslepené, bez „oken“, protože lak může leptat plast na okna. Teprve potom do vytvarovaných a lakovaných dílů vlepte okna a model slepte. Na závěr už kompletní model nelakujte.

 

KAROSÉRIE (bíle značené díly)

Spodní část levého boku 1 vytvarujte podélně do mírného oblouku (viz boky podvozkového dílu 62). V horní části boku 2 narýhujte linii ohybu světle oranžových chlopní - od zádě k zelené značce (u přední hrany dveří).

Díl pak vystřihněte nahrubo, pouze světle oranžové chlopně dole vystřihněte správně (zde nepoužívejte případné spodní chlopně, aby byl plasticky naznačen prolis). Díl 2 přilepte ke spodní části bočnice 1 a až po zaschnutí lepidla odstřihněte přesně horní okraj boku - lepte vždy tak, aby lícovaly spáry (dveří apod.) a barevné pruhy vozu. Pozor, v zadní části se slepením dílů 1 a 2 bok vytvaruje do oblouku.

V naznačené základně držáku zrcátka v dílu 1 propíchněte dírku pro jednodušší připevnění zrcátka.

Před výkroj zadního blatníku nalepte rozšiřující díl 3 a pak nástavec blatníku 4 (tento díl z jedné strany zastřihněte, aby nebyly podlepené chlopně, potom teprve slepte a vystřihněte – viz foto). Vpředu dolepte rozšíření blatníku 5. Pro pravý bok pak použijte stejný postup s díly 6 a 7 a pro blatníky díly 8, 9 a 10.

Vytvarujte díl střechy 11, nezapomeňte vzadu vyříznout otvory vstupů vzduchu. Do otvorů vlepte jejich spodní tvarování – díly 12vlevo a 13 vpravo. Nyní dílem 11 spojte oba boky karosérie - lepit začněte odzadu, držte se barevných pruhů. Poté přilepte čelní okno 14.

V přední kapotě 15 vyřízněte označený obdélník pro výdech chladiče a po stranách pak prořízněte až k stínem vyznačené hranici. Celou kapotu vytvarujte do oblouku - podle tvaru boků vozu. Jazyk vzniklý u výdechu chladiče uprostřed kapoty opatrně prohněte dolů do většího oblouku. Do otvoru pak nejprve vlepte vytvarovaný dvojitý spoiler 16. Poté zkompletujte vnitřní díl výdechu 17 a přilepte zespodu ke kapotě a spoileru.

  

Ke kapotě přilepte příď 18. Zkušení modeláři mohou použít čelo s tvarovanými prolisy světlometů (červeně značený díl 18 na listu B: zkompletujte čelo s vyznačenými otvory, díl prolisu se světlem, lem prolisu a čtvrtkou podlepený vlastní světlomet). POZOR, v tomto případě příslušně zkraťte chlopně na kapotě 15 v místech, kde budou prolisy světel, aby se čelo a kapota daly slepit k sobě. Nyní slepený celek kapoty a přídě vlepte do karosérie – začněte u čelního okna, pokračujte na bocích a dokončete po stranách čela (zde opatrně, roh u čela a kapoty je více prohnutý).

     

Přední spoiler 19 vytvarujte a zkompletujte přilepením bočnic 20 a 21 a vnitřních plošek 22, které nalepíte k mírně prohnuté střední části. Spoiler opatrně přilepte ke karosérii, nejdříve k čelu, pak na bocích.

Vzadu karosérii uzavřete zadním čelem 23 (dole na stranách je díl mírně ohnutý do trojúhelníků – viz oranžová chlopeň a naznačení ohybu dvěma ryskami na každé straně). Hrubou stavbu karosérie dokončete prahovými nástavci 24 a 25 a jejich zesílením – nalepením čtvrtkou podlepených dílů 26 (na listu C) zespodu.

Z dílů 27, 28 a 29 opatrně slepte zadní spoiler – díly z rubu nejdříve začerněte, aby nesvítily skrze otvory vstupů vzduchu. Nejdříve přilepte zadní díl 27 k pásu 28 chlopněmi na bocích a pak teprve na horní straně. Stejným způsobem přilepte vytvarovaný (prohnutý) přední díl 29. Zkušení modeláři mohou odstřihnout chlopně a celý spoiler slepit natupo. Protože se spoiler špatně lepí, je zde k dispozici i náhradní díl 28 bez chlopní pro případnou opravu. Celý spoiler přilepte opatrně na zadní kapotu, nejdříve vzadu (dílem 27) tak, aby lícoval se zadním čelem, pak přiklopte a přilepte i vepředu. Jinou variantou připevnění ke karosérii je nalepení pomocné chlopně P na konec vozu a potom přilepení spoileru k ní a vepředu přichycení natupo (tyto díly spoileru jsou znovu k dispozici na listu C). Jakékoli díly spoileru vždy nezapomeňte zabarvit z rubu černě, aby nesvítily otvory vstupů vzduchu.

  

Karosérii doplňte krytkami vstupů vzduchu na kapotě 30 (u nich můžete odstřihnout chlopně na malých trojúhelníkových bočnicích a ty nalepit natupo) a stěrači 31. Případně můžete použít držák zadní kapoty 32 (byl v některých rallye) a značky 33.

Zespodu vyztužte přední spoiler díly 34 (případně podlepenými pro větší pevnost). Vzadu doplňte naznačený konec motorového prostoru 35. Díl nejdříve sestavte a pak opatrně přilepte k zadnímu čelu a k bokům (pozor na tvarování). Zkompletujte výfuk – sestavte tlumič 36 a uzavřete ho bočnicemi, ve kterých jste připravili otvory pro zasunutí trubek výfuku. Ty nejdříve slepte do válečků a pak prořízněte naznačené prořezy, které umožní vytvarování „do oblouku“ (viz nákres tvarování) a slepte. Kratší díl 37 zasuňte do tlumiče zprava, delší díl 38 zleva – zatím NELEPTE! Trubky lze také vytvarovat například z tyčinek na čištění uší (nahřátých ohnutých plastových nebo opatrně ohýbaných papírových). POZOR – výfuk zatím nelepte dohromady, ani jej nelepte ke karosérii, přilepí se a dokončí až při práci na podvozku!

  

Karosérii dokončete zpětným zrcátkem 39: dokulata vytvarujte tělo zrcátka, prostřih na horní straně slepte zespodu malou chlopní, celek pak slepte natupo. Dílek s vlastním zrcátkem vlepte do celku opět natupo, za pomoci dvou malých chlopní uprostřed. Držák je dobré vyztužit slabým drátkem, který umožní zafixování zrcátka do dveří. Držák přehněte poprvé a vlepte drátek tak, aby na jednom konci mírně přesahoval. Pak přehněte a slepte podruhé. Po proschnutí zrcátko zkompletujte a vlepte do dveří. (Drátek nesmí být moc dlouhý, aby nepřekážel umístění interiéru.)

Volitelné detaily: plasticitu modelu lze zvýraznit nalepením některých detailů – přední blinkry, kliky dveří, zámky kapoty, znak na přední masce, koncová světla (zde je možné ještě podlepit výlisky osvětlení značky - podlepte kartónem dolní část od spodní hrany po zelenou rysku, horní část po vystřižení lehce ohněte dozadu – viz nákres na fotografii).

 

INTERIÉR (žlutě značené díly) - platí pro verzi s interiérem

(Pro verzi bez interiéru přeskočte na kapitolu PODVOZEK)

Nejdříve slepte základnu kabiny 40 – pozor, plato vzadu tvoří schod, zde jsou poslední tři chlopně ohnuté dolů a lepí se na šedé plošky bočnic zevnitř, ostatní chlopně ohněte k sobě a lepte zvenku. Vepředu je konstrukce podobná. Do celku vlepte zkompletovaný tunel 41, ve kterém udělejte dírku pro špendlík řadicí páky. Přilepte řadicí páku z černě barveného špendlíku 42. Dále slepte přístrojovou desku z dílů 43 a 44, zvýrazněte budíky dílem 45, natupo nalepte její horní překrytí 46 (nad přístroji mírně přesahuje). Slepte sloupek volantu 47 a propíchněte v něm dírky pro páčky z černě nabarvených špendlíků 48 a ty vlepte do sloupku. Na sloupek ještě přilepte stočenou hřídel volantu 49 a celek přilepte na přístrojovku. Nyní celý komplet přilepte k základně kabiny 40 (nahoře panel trochu přesahuje do kabiny a je mírně šikmo). Na dno kabiny přilepte držáky sedadel 50. Vytvarujte sedadla 51 (z rubu musejí být černě zabarvená). Doplňte pásy 52 (boční části zastřihněte podle potřeby), vzadu ještě k opěradlům svisle dolepte pokračování pásů 53. Sedadla nyní nalepte na držáky 50. Na sloupek přilepte volant 54 (podlepené díly volantu můžete nakombinovat).

  

  

Do karosérie vlepte strop 55 a na vyznačené místo na něj přilepte vnitřní zpětné zrcátko 56. Doplňte náznak trubkového rámu z dílů 57 (za dveře), 58 (za zadní boční okna) – nahoře přilepte ke stropu na vyznačená místa a pak opatrně pod okny. A za zadní okno ještě díly 59 (řiďte se fotografiemi modelu). Celek interiéru teď opatrně vlepte do karosérie – chlopněmi vpředu a vzadu.

  

 

PODVOZEK (šedě značené díly)

Zadní podběh zkompletujte z dílů 60, 61 a 62 a do karosérie vlepte tak, aby zadní část mohla být přilepena k černé chlopni náznaku motorového prostoru 35. Dál přilepte díl 63, ve kterém jste si připravili otvor pro výfuk. Nyní přilepte připravený (a neslepený, pouze sesazený) výfuk na místo - nejdříve nalepte tlumič na černě vyznačené místo na dílu 35 – zároveň lehce zasuňte konec levé trubky do dílu 63. Obě trubky výfuku pak nastavte v tlumiči do správné polohy a zakápněte zespodu lepidlem. Tuto část dokončete krycím plechem 64. Ten nejdříve slepte a vytvarujte do mírného prohnutí. Pak jej nalepíte „schodem“ k podvozku a také k tlumiči výfuku (viz obrázek řezu této části a foto modelu zde).

  

Přední podběh slepte z dílů 65, 66 a 67. Opatrně ho vlepte do karosérie, vepředu pak černou chlopeň přilepte k výztuze spoileru.

  

KOLA

Bočnice kol 70 a 72 použijte buď jednoduché, nebo tvarované (v tom případě slepte vnitřní bočnici z dílů 72A a 72B). Hrany lepení běhounů disků a pneumatik směřujte tak, aby na modelu nebyly příliš vidět (u disku nahoře, u pneu dole – viz foto).

Disky předních kol slepte z dílů 68 a 69 (pozor na orientaci dílů – disky jsou stínované) a pak vlepte do zvolené bočnice 70. Poté připojte běhoun 71 (buď pomocí chlopní, nebo natupo za použití výztuh z kartonu). Kolo uzavřete zvolenou bočnicí 72. Zadní kola lepte stejným způsobem - disk z dílů 73 a 74, bočnice 70 a 72 a běhoun 75.

Hotová kola přilepte na podvozek pomocí dílů D, které podlepte na takovou tloušťku, aby kola nebyla utopená, ani příliš nevyčnívala z karosérie (díl D není na podvozek nalepen celou plochou, všude jen částečně). Za zadní kola nalepte zástěrky 76. Spodek vozu dokončete přilepením dna 77 (to si případně upravte a lepte tak, aby karosérie nebyla zkroucená).

  

RAMPA (červeně značené díly)

Model je možné osadit světelnou rampou, která je ve dvou provedeních – buď s odkrytými světlomety 78, nebo se světlomety zakrytými návlekem 79. Natupo slepte vlastní světlomety – nezapomeňte si hlídat orientaci jejich rastru (viz šipky = směr nahoru). Rám podlepte čtvrtkou, aby byl pevnější a z rubu začerněte. Horní části držáků jsou mírně ohnuté dozadu (viz šipka rýhování). Na ně nalepte světlomety (pozor na orientaci) a ohnuté držáky zezadu zpevněte zakápnutím lepidlem. Rampu pak přilepte na místo na přední spoiler natupo – pozor na kolmé-svislé umístění. Je možné rám zezadu vyztužit drátkem, který dole trochu přesahuje a v předním spoileru prorazit dírky, do kterých je pak možné rampu nasazovat (případně tak zpracovat obě varianty rampy a střídat je, případně střídat s variantou bez rampy).  Kdyby drátky ve spoileru špatně držely, vyztužte spoiler zespodu další výztuhou ze čtvrtky nebo kartónu.

  

 

Tímto je model soutěžního vozu MTX 160 RS hotov. Věřím, že se vám stavba povedla a těším se na setkání u dalších modelů.

Hodně radosti z nového modelu přeje autor Leoš Smrčina a provozovatel webu www.PaperModel.cz

model main page: www.PaperModel.cz/papermodel/modely/SeldDesign/http://www.PaperModel.cz/papermodel/modely/SeldDesign/03_MTX_160_RS/__MTX_160_RS.htm