vyberte jazyk | select language:

 

 

Ford Mustang


americký sportovní vůz 2012

  CS návod ke stažení | CS instructions for download:   
  
model main page: www.PaperModel.cz/papermodel/modely/SeldDesign/05_Ford_Mustang_2012/__Ford_Mustang_2012.htm
autor: Leoš Smrčina
vydavatel: SELD Design

NÁVOD KE STAVBĚ verzí BLOCK a SPEED (Pozor! Návod ke stavbě verze BOSS je odlišný!)

Karoserie - Interiér - Podvozek - Kola - Návodné obrázky v plné velikosti

(Konstrukce většiny částí modelu je shodná pro všechny varianty a ilustrační fotografie zde jsou tedy ze stavby všech variant.)

Laserový tisk – při tvarování pracujte opatrně, aby se neodrolily barvy. Je vhodné nejdříve přestříkat celé archy slabou vrstvou bezbarvého laku, aby se vrstva barvy zpevnila. Takové přelakování však není nezbytné.

Některé díly je vhodné podlepit slabým (kancelářským) papírem, aby se zpevnily. Jde o „velkoplošné“ nosné díly karoserie 1, 2, 15, 16 a 21. Podlepení je však na vašem uvážení, protože takové díly jsou sice pevnější, ale hůře se zpracovávají.

Určitě v takovém případě doporučuji použití spodních chlopní (původní chlopně na dílech odstřihnete a připravíte si z papíru nebo čtvrtky vlastní chlopně, které pak lepíte zespodu obou dílů - umožní přesnější lepení bez deformací a poškození tisku). Spodní chlopně jsou vhodné pro všechny díly, kromě těch nejmenších.

Začerněte z rubu příslušně označené díly. Vyznačené linie ohybů narýhujte tupým koncem nože nebo nakloněným hrotem kružítka apod. pro přesné ohyby, díly vystřihněte nebo vyřízněte – u varianty SPEED jsou světlé díly obtaženy tmavě šedou linkou – ta není součástí dílů, díly vystřihněte těsně pod ní. Poté díly vytvarujte – oblouky tvarujte přetažením přes hranu stolu, hrany dílů natřete příslušným odstínem barvy (vodovky, tempery…) – u varianty BLOCK je retušování hran složitější kvůli množství různých barevných ploch. Jednotlivé díly nejprve sestavte k sobě nasucho, zda na sebe správně navazují, případně je upravte a teprve pak slepte.

Zkušení modeláři mohou zpracovat více plastických detailů. (Ale model může zůstat i bez nich.) Jestliže budete stavět model s „prosklením“ a interiérem, je vhodné z rubu začernit části, které budou v interiéru vidět – hlavně strop a sloupky, aby na modelu rušivě „nesvítily“ (díly 1, 2, 15 a 16). Z dílů pak během stavby vystřihněte plochy skel a zespodu nalepte odpovídající díly z průhledného plastu. (Pozor na jiné umístění chlopní, ty původní na papírových dílech odstřihněte, zasahovaly by do oken.)

Lakování – pro získání lesku a zpevnění je vhodné přestříkat model několika slabšími vrstvami bezbarvého laku. POZOR – Pokud stavíte „prosklený“ model, nejdříve nalakujte díly vytvarované ale neslepené, bez „oken“, protože lak může leptat plast na okna. Teprve potom vlepte do dílů okna a model slepte. Na závěr už kompletní model nelakujte.


KAROSÉRIE (bíle značené díly)

Vystřihněte boky 1 a 2 s pomocnými žlutými (příp. zelenými) ploškami vpředu (ty bok zesilují proti poškození při práci). Narýhujte linii ohybu na spodním okraji oken a prořízněte červeně značené linky pro zalepení zrcátek. (U varianty BLOCK ještě můžete vyříznout prolisy pod klikami a podlepit je červeně značenými díly 1a a 2a – je to ale obtížnější práce. Případně stačí jen nalepit plastické kliky. Také nalepte plastické kryty 1b a 2b - kvůli konstrukci zde model nemá vstupy vzduchu, ale variantu s jednoduchými kryty). Boky podélně zaoblete (podle tvaru podběhů 72). Po vytvarování odstřihněte první pomocnou plochu (ve výřezu kola). Slepte rozšíření blatníků – vzadu vlevo vnější část 3 s vnitřní částí 4, vpravo z dílů 5 a 6 a vlepte do boku, snažte se zachovat návaznost barevných linií. Přední rozšíření slepte z dílů 7 a 8 vlevo a z dílů 9 a 10 vpravo. Pak také vlepte do boků. Rozšíření dokončete opatrným nalepením lemů – vpředu vlevo 11, vpravo 12, vzadu vlevo 13 a vpravo 14.

Vytvarujte díl střechy 15 a spojte jím obě bočnice. Pokud děláte model prosklený, můžete v dílu buď klasicky vystřihnout plochy předního a zadního okna v rámech, nebo udělat variantu, která více odpovídá vzhledu lepených oken tohoto vozu: přední okno odstřihněte bez spodního okraje rámu (viz červené označení) a bez výstupku nad vnitřním zrcátkem; zadní okno odstřihněte celé u střechy. Díl střechy pak doplňte plastovými okny a slepte s boky. Rámy doplníte zevnitř až později, po nalepení kapot. Vzadu ke karosérii ještě přilepte víko 16 – lepte nejdříve k oknu, pak opatrně k bokům kabiny a nakonec k bočnicím.

Samostatně zpracujte záď, ta je mírně prohnutá a navíc má ještě dvě větší zaoblení – v linii mezi 2. a 3. částí koncových světel. Nejdříve podlepte díl 17 spodní chlopní 18 a pak slepte s horní částí zadního čela 19. Zadní nárazník 20 vytvarujte tak, aby navazoval na připravené zadní čelo (pozor na poměrně ostré zaoblení nárazníku v rozích). Nárazník přilepte k zadnímu čelu opět tak, aby navazovaly barevné linie. Nyní celek přilepte ke karosérii – nejdříve nahoře a po stranách koncových světel, nakonec boční části nárazníku na světle zelené (BLOCK) / tmavě šedé (SPEED) chlopně. Pokud zde přesahují rozšíření blatníků, zastřihněte je do roviny se spodní hranou nárazníku. Na mřížku nárazníku můžete nalepit volitelné registrační značky – červeně značené díly 20.

Přilepte víko motoru 21 – nejdříve k levému boku (u varianty BLOCK je zde nejvíc navazujících barevných linií), poté k oknu a k pravému boku. Pokud jste model „zasklili“ s odstřižením rámů, nyní zevnitř modelu umístěte rám zadního okna a spodní část rámu okna předního (červeně značené díly 22) – lepte jen na ploškách, které nejsou vidět – aby lepidlo neleptalo plast oken. Na okno nalepte stěrače 23 – od šedě značených míst na kapotě.

Příď: nejdříve vytvarujte a slepte přední nárazník z dílů 24 a 25. Na něj přilepte díl světel 26 a zkompletovaný díl s chladičem 27 – ten lícujte s hranou otvoru dole a po stranách (nahoře díl trochu přesahuje přes otvor). Nárazník zkuste nasucho napasovat ke karosérii a případně upravte – POZOR – pak přilepte nejdříve strany světel a navázání nárazníku na boky (pomocnými chlopněmi). Až potom horní části světel a šedou plochu mezi nimi ke kapotě – světla se směrem ke středu trochu utápějí a uprostřed kapota tvoří přesah, který je orientačně shora na kapotě naznačený červenou úsečkou. Zaoblení po stranách nárazníku slepte natupo, případně si vytvořte pomocné spodní chlopně. Nárazník doplňte prolisy 28 vlevo a 29 vpravo, lícujte je dole a ke středu vozu, na bocích jsou mírně „utopené“.

Nástavbu kapoty (prolis) 30 vytvarujte do mírného oblouku v obou směrech. Přední část opatrně vytvarujte podle masky 31 a tu pak k dílu přilepte. Masku můžete orámovat dílem 32, který alespoň trochu zvýrazní prolis. Dole doprostřed masky nalepte pomocnou chlopeň B. Na bocích nástavbu doplňte díly 33 a 34 (ty jsou na archu pro jistotu uvedené ještě jednou jako náhradní díly). Vzadu nástavbu dotvarujte dílem 35. Vystřihněte a vytvarujte vstupy vzduchu 36 (žluté plochy zde slouží k jednoduššímu ohnutí bočních částí, pak je odstřihněte). Díly přilepte na nástavbu kapoty – zatím jen v zadní ploché části.

Nyní celou nástavbu vyzkoušejte vpředu nasunout na přesahující část kapoty 21 a nasucho přiložit na celou kapotu, zda vše lícuje. Nástavbu pak ke kapotě opatrně přilepte - vzadu dílem 35, vpředu chlopní B a případně po stranách natupo. Dokončete přilepením vstupů vzduchu 36 v přední části natupo a nad světla na hranu kapoty natupo přilepte díly 37 (případně je poupravte).

Nárazník na spodní hraně dotvarujte pomocnou chlopní 38, ke které pak přilepíte spodní část spoileru (lízátko) 39, po stranách ho natupo přichyťte k blatníkům.

Také zespodu zadního nárazníku přilepte pomocné chlopně 40 (lepte od oblých výřezů pro výfuky). Zkompletujte část s difuzorem: v díle 41 prořízněte červeně značenou linku, z rubu šedě zabarvěte v částech označených šipkami, díl vystřihněte a vytvarujte (po stranách se utvoří na vnější straně zaoblené náznaky slotů pro pozdější nalepení výfuků a vedle nich svislé trojúhelníkové členy difuzoru). Díl postupně nalepte na podlepený díl 42 (nejdříve ve střední části) podle vyznačených míst pro chlopně. POZOR – zatímco základna 42 je lícovou stranou nahoru, díl 41 je k ní lepen jakoby lícem dolů. Do prořezu ještě doplňte prostřední svislý člen 43. Celek pak přilepte k zadnímu nárazníku – nejdříve uprostřed, potom k pomocným chlopním 40 a na koncích dolaďte přilepením natupo k blatníkům. Na závěr přilepte výfuky 44, šikmým koncem ven a směrem dolů.

Prahy zespodu zpevněte podlepenými a z rubu začerněnými díly 45.

Zpracujte zadní spoiler z dílu 46 (jeho zakončení v rozích vzadu jsou zaoblená – viz obrázky vozu) a držáků 47 (levý) a 48 (pravý) a nalepte na konec víka 16.

Horní díl levého zrcátka 49 natvarujte tak, aby vytvořil jakoby prolis s kamerou a nalepte na spodní díl. Stejným způsobem slepte pravé zrcátko 50. Zrcátka pak vlepte do prořezů v karosérii.


INTERIÉR (žlutě značené díly)

(pro verzi bez interiéru přeskočte na kapitolu PODVOZEK)

Nejdříve slepte základnu kabiny 51 – pozor na lepení v zadní části, zde jsou zadní dvě chlopně ohnuté dolů a lepí se na šedé plošky bočnic zevnitř, zatímco chlopně dole ohněte k sobě a lepte zvenku. Vpředu je konstrukce podobná. Do celku vlepte zkompletovaný tunel 52, ve kterém udělejte otvor pro špendlík řadicí páky. Přilepte řadicí páku 53, vyrobenou z černě barveného špendlíku.

Na díl přístrojové desky 54 nalepte vytvarovaný horní díl 55 – ve střední části spolu díly lícují, pak horní díl tvoří přesahy (jakási křidýlka), ale v rozích na koncích spolu díly opět lícují.

Slepte sloupek volantu 56 a propíchněte v něm dírky pro páčky z černě nabarvených špendlíků 57 a ty vlepte do sloupku. Na sloupek ještě přilepte stočenou hřídel volantu 58 a celek přilepte na přístrojovku. Nyní celý komplet přilepte k základně kabiny 51 (nahoře panel trochu přesahuje do kabiny a je mírně šikmo). Na dno kabiny přilepte držáky sedadel 59. Vytvarujte a slepte sedadla 60, doplňte pásy 61 (boční části zastřihněte podle potřeby). Nyní sedadla nalepte na držáky 59. Nakonec na sloupek přilepte volant 62 (podlepené díly volantu můžete nakombinovat).

Do karosérie vlepte strop 63 (výstupek vpředu zasahuje do okna – ten z rubu zabarvěte černě) a na vyznačené místo na něj přilepte vnitřní zpětné zrcátko 64 a pod zadní okno podlepené bočnice 65 vlevo a 66 vpravo (pokud jste tvořili variantu se samostatným rámem zevnitř, tyto díly pomůžou rám zafixovat ve správné poloze, případně je mírně prohněte k sobě, aby rám držely hned pod plastem okna). Nyní opatrně vlepte celek interiéru do karosérie – chlopněmi vpředu a vzadu.


PODVOZEK (šedě značené díly)

Zadní podběh zkompletujte z dílů 67, 68 a 69. Velkou zadní černou chlopeň zasuňte pod difuzor a podběh pak vlepte do karosérie. 

Přední podběh slepte z dílů 70, 71 a 72. Podběh také opatrně zasuňte velkou černou chlopní pod spoiler a pak po stranách přilepte ke karosérii (v přední části lepte černé chlopně jen tam, kde je to možné, kde se dotýkají karosérie).


KOLA

Kola lze vytvořit buď jednodušší A, nebo s propracovanými disky B.

Jednoduchá kola: vytvarujte a slepte bočnice 73, čtyři bočnice doplňte vnitřním diskem 74, čtyři pak zevnitř doplňte pomocnými chlopněmi pro přilepení vnějšího disku 75 (chlopně ohněte a nastříhejte z proužků, na každou bočnici umístěte osm kusů). Vytvarujte a slepte disky – pomocí příslušných chlopní, POZOR – každý disk má jinak situované brzdiče, dodržte potom správné umístění! Disky nalepte zvenku na pomocné chlopně bočnic: levé přední kolo má disk 76 (kresba brzdiče brembo směřuje dozadu), pravé přední kolo má disk 77 (viz foto vozu nebo modelu). Levé zadní kolo má disk 78 (kresba malého brzdiče směřuje nahoru šikmo vpřed), pravé zadní kolo má disk 79. Kola dokončete nalepením bočnic na běhouny 80.

Propracovaná kola (modře značené díly): vytvarujte a slepte bočnice 73, čtyři bočnice doplňte vnitřním diskem 74. Zbývající čtyři bočnice doplňte vystřihanými, vytvarovanými a pomocnými chlopněmi slepenými disky s paprsky 81 (pro jistotu najdete dva náhradní díly na listu D). Pozor na orientaci disků směrem nahoru – jsou stínované. Připravte si tvarované disky s brzdami – na základny 82 přilepte sestavené díly 83 - stočené distanční proužky a na ně vlastní disky brzd. Na brzdy pak ještě nalepte brzdiče (viz foto vozu nebo modelu, případně popis jejich umístění v předchozím odstavci). Kompletní základny pak vlepte do boků 84 – snažte se spoje orientovat nahoru, aby na modelu nebyly tolik vidět a správně do nich umístěte jednotlivé komplety brzd. Pak disky nalepte na bočnice 73 pod paprsky 81. Kola dokončete nalepením připravených vnějších a vnitřních bočnic na běhouny 80 – zde spoje směřujte dolů, aby nebyly vidět.

Hotová kola přilepte na podvozek pomocí dílů D, které podlepte na takovou tloušťku, aby kola nebyla utopená, ani příliš nevyčnívala z karosérie. (Díly D nejsou na podvozek nalepeny celou plochou, všude jen částečně, tak, aby kola v blatníku byla správně umístěna).

Spodek vozu dokončete přilepením dna 85 (to si případně upravte a lepte tak, aby karosérie nebyla zkroucená).

 

Tímto je model sportovního vozu Ford Mustang hotov. Věřím, že se vám stavba povedla a těším se na setkání u dalších modelů.

Hodně radosti z nového modelu přeje autor Leoš Smrčina a provozovatel webu www.PaperModel.cz

model main page: http://www.PaperModel.cz/papermodel/modely/SeldDesign/05_Ford_Mustang_2012/__Ford_Mustang_2012.htm