vyberte jazyk | select language:

 

 

Škoda 110 Super Sport


československý prototyp sportovního vozu 1971

  CS návod ke stažení | CS instructions for download:   
  
model main page: www.PaperModel.cz/papermodel/modely/SeldDesign/06_Skoda_110_Super_Sport__Ferat_Vampire_RSR/__Skoda_110_Super_Sport__Ferat_Vampire_RSR.htm
autor: Leoš Smrčina
vydavatel: SELD Design

NÁVOD KE STAVBĚ bílé verze - Škoda 110 Super Sport
(Pozor! Návod ke stavbě černé verze FILM a MUZEUM je odlišný!)

Karoserie - Interiér - Podvozek - Kola - Návodné obrázky v plné velikosti

INFORMACE PŘED STAVBOU

(Konstrukce většiny částí všech variant vozu je shodná a ilustrační fotografie zde jsou ze stavby všech variant.)

Laserový tisk – při tvarování pracujte opatrně, aby se neodrolily barvy. Je vhodné nejdříve přestříkat celé archy slabou vrstvou bezbarvého laku, aby se vrstva barvy zpevnila. Takové přelakování však není nezbytné.

Některé díly je vhodné podlepit slabým (kancelářským) papírem, aby se zpevnily. Jde o „velkoplošné“ nosné díly karoserie 17 a 31, případně boky 1 a 7 a také díl 13. Podlepení je však na vašem uvážení, protože takové díly jsou sice pevnější, ale hůře se zpracovávají. Určitě v takovém případě doporučuji použití spodních chlopní (původní chlopně na dílech odstřihnete a připravíte si z papíru nebo čtvrtky vlastní chlopně, které pak lepíte zespodu obou dílů - umožní přesnější lepení bez deformací a poškození tisku). Spodní chlopně jsou vhodné pro všechny díly, kromě těch nejmenších. Další (označené) díly podlepte papírem nebo čtvrtkou (viz bílý nebo červený symbol), kvůli jejich zesílení.

Začerněte z rubu příslušně označené díly. Vyznačené linie ohybů narýhujte tupým koncem nože nebo nakloněným hrotem kružítka apod. pro přesné ohyby, díly vystřihněte nebo vyřízněte. Poté díly vytvarujte – oblouky tvarujte přetažením přes hranu stolu, hrany dílů natřete příslušným odstínem barvy (vodovky, tempery…). Jednotlivé díly nejprve sestavte k sobě nasucho, zda na sebe správně navazují, případně je upravte, zaretušujte barvy a teprve pak slepte.

Zkušení modeláři mohou zpracovat více plastických detailů (ale model může zůstat i bez nich). Jestliže budete stavět model s „prosklením“ a interiérem, je vhodné z rubu začernit části, které budou v interiéru vidět – hlavně strop a sloupky, aby na modelu rušivě „nesvítily“ (díl 16, okenní část dílu 31 a chlopně E a F). Z dílů pak během stavby vystřihněte plochy skel a zespodu nalepte odpovídající díly z průhledného plastu – viz šablony. (Díly z fólie můžete použít s chlopněmi, nebo nechte chlopně na papírových dílech a fólie vlepte bez chlopní.)

Lakování – pro získání lesku a zpevnění je vhodné přestříkat model několika slabšími vrstvami bezbarvého laku. POZOR – Pokud stavíte „prosklený“ model, nejdříve nalakujte jednotlivé zkompletované celky nebo díly vytvarované ale neslepené, bez „oken“, protože lak může leptat plast na okna (případně si reakci laku s plastem vyzkoušejte). Teprve potom vlepte do dílů okna a model slepte. Na závěr už kompletní model nelakujte.


KAROSÉRIE (bíle značené díly)

Vystřihněte levou bočnici 1 i s pomocnou žlutou plochou (ta tuto část zesiluje proti poškození při stavbě). Ohněte lehce podle narýhování a horní polovinu prohněte do mírného podélného oblouku (tvar boků je zřejmý podle podběhu 74). Zpracujte rozšíření předního blatníku 2 – nejdříve narýhujte, vystříhejte trojúhelníkové chlopně a protější stranu, slepte a nakonec odstřihněte načisto. Vytvarovaný díl pak vlepte do blatníku. Stejně zpracujte i zadní rozšíření 3 a vlepte do boku. Z dílu 4 a podlepeného dílu 5 slepte horní část zadní bočnice – díly vystřihněte i se žlutou plochou, přilepte na sebe (aby měl díl větší tloušťku a vytvořil pak efekt prolisu). Poté opatrně přilepte k bočnici a dokončete odstřižením pomocné žluté plochy. Bok vozu v přední části podlepte dílem 6 – toto zesílení pod rozšířením blatníku mírně přesahuje černou ploškou, ta však při běžném pohledu nebude vidět. Nyní odstřihněte žlutou pomocnou plochu i zde.

Stejným postupem pak sestavte pravý bok – z dílu 7, rozšíření blatníků 8 a 9 a horní partie zadní části 10 a 11. I zde dokončete zesílením přední části dílem 12.

Dále zpracujte přední kapotu 13 – nejdříve ji vytvarujte podle bočnic a pak zespodu nalepte pomocné chlopně A vlevo a B vpravo (pro lepší lepení jsou rozděleny na dvě části), ty zároveň zpevní úzké části dílu. Také nezapomeňte propíchnout otvor pro nalepení zrcátka. Vepředu přilepte vnitřní bočnice 14 vlevo a 15 vpravo.

Slepte kabinu 16 (její boky přesahují střechu zhruba o spáru) a vzadu k ní přilepte pomocné chlopně E a F. Kabinu opatrně vlepte do přídě 13 – lepte nejdříve na bocích, pak dorovnejte a lepte u čelního skla. Ke kompletu nyní přilepte připravené boky vozu. Lepení je zde náročné a špatně přístupné – nejdříve si díly k sobě sesaďte nasucho, zkontrolujte, případně upravte chlopně a díly lepte postupně po malých částech. Do mírného oblouku vytvarujte víko přední kapoty 17 (POZOR – vepředu je okraj mírně ohnutý nahoru) – viz bočnice 18 vlevo a 19 vpravo, které k víku přilepte. Připravené víko připojte k přídi – zatím pouze v zadní části pomocí chlopně C.

Spodní část přídě slepte z dílů 21, 22 a 23 a vlepte ji do karosérie – nejdříve chlopněmi na bocích (horní díl 21 je umístěn vodorovně – v horní linii nárazníkového pásu). Vlastní nárazníkový pás ale nalepíte na příď až později. Nakonec můžete komplet přilepit nahoře k chlopním bočnic prolisu 18 a 19, ale především k němu natupo nalepte víko 17. Dole ještě přilepte vytvarovaný díl spoileru 24.

Ke kabině vzadu přilepte podlepením zesílené horní části boků 27 a 28 - POZOR – zatím je nalepte pouze ke kabině na pomocné chlopně E a F - NELEPTE na bocích a vzadu, tam díly prozatím nechte volné!

Ve vnitřních bočnicích 29 a 30 prořízněte linky pro umístění tří lamel 32 – opatrně, aby se díl nepotrhal. Tyto bočnice slepte s dílem 31 – pozor, vzadu nahoře bočnice mírně přesahují (viz rysky pro lepení na bočnicích). Nyní celý díl nasucho vyzkoušejte usadit do karosérie. Pokud vše pasuje, opatrně zatím jen zasuňte do prořezů lamely 32 a celek zadního víka vlepte do karosérie – boky jsou celé lepeny jen hranou natupo; a pak víko přilepte nad zadním oknem ke střeše. Po nalepení ještě urovnejte lamely 32 a zalepte je v otvorech. Nyní připevněte horní části boků 27 a 28 k bočnicím 1 a 7POZOR – zatím přilepte jen vzadu, v místech označených zeleným bodem!
Zadní čelo 33 nahoře orámujte dílem 34. (Koncovky můžete zvýraznit nalepením podlepených dílků světel s rámečkem a na ně dvakrát podlepených dílků vlastních světel). Vyzkoušejte umístění celku zádě nasucho a pak vlepte do karosérie chlopněmi ve spodní části, nahoře je díl 34 lepen jen na hranách natupo.
Levý bok dokončete přilepením dosud volného prolisu z dílů 4 a 5 k dílu 27 – vytvarujte prohnutí podle tvaru mřížky 35 a lepte natupo (od již dříve slepené části vzadu - se zeleným bodem). Po zaschnutí vepředu zaslepte volný otvor mřížkou 35 - ta má větší chlopeň pro jednodušší uchycení v hůř přístupném otvoru, okraj mřížky pak nalepte natupo. Stejně tak dokončete pravý bok a zaslepte mřížkou 36.

Nárazníkový pás – jde o náročnější část stavby, nejdříve si řádně prostudujte následující odstavec návodu! (Proto také na listu C najdete ty složitější části jako náhradní díly.)
Všechny černé (viditelné) plochy jsou podélně mírně prohnuté do oblouku (viz tvar trojúhelníkovitých zakončení), opatrně tvarujte zvláště u obou předních a u zadního dílu, kde jsou prohnutí ve dvou směrech. Vnitřní šedé plochy lepte na sebe tak, že na chlopně značené modrým bodem se lepí protilehlé chlopně (modré body pak nebudou vidět, budou přelepené, vidět budou šipky ukazující orientaci dílu nahoru!). Zároveň dávejte pozor, aby se díly nezkroutily.

Nejvhodnější postup sestavení u předních dílů 37 (levého) a 38 (pravého) a u zadního dílu 39: KROK 1: nejdříve slepte rovné části šedými plochami do definitivní podoby. KROK 2: potom velice opatrně slepte vnější hrany černých částí natupo. KROK 3: po zaschnutí dokončete díly slepením zbývajících šedých chlopní na sebe. Zpracujte také boční díly 40. Natupo pak přilepte trojúhelníková zakončení všech dílů. Díly potom nalepte na příslušná místa na karosérii – ohlídejte si jejich správné umístění a orientaci nahoru (viz šipky na dílech). Z rámu a čelní plochy slepte držák poznávací značky 41 a přilepte ho mezi části nárazníku vpředu. Na vůz pak můžete umístit vybrané poznávací značky.

Karosérii dokompletujte nalepením stěračů 42 (lepte jen na značené body před oknem a „stírací“ ploškou na sklo, ramínko nepřiléhá ke karosérii).

Zpracujte zpětné zrcátko 43 - střední díl zrcátka podlepte a vyřízněte v něm otvor pro drátek držáku (drátek je tvarován ve dvou rovinách – viz nákres a foto). K dílu pak přilepte zadní plochu. V předním dílu propíchněte otvor, do kterého prostrčte vytvarovaný drátek – držák a nalepte na připravenou druhou část tak, aby zakončení drátku zapadlo do výřezu. V karosérii propíchněte znovu otvor (může být totiž zalepený) – zespodu si přitom díl podepřete gumou, abyste ho nepromáčkli. Zrcátko pak do něj zalepte. Pro lepší efekt můžete plošku zrcadla přelepit zrcadlovou tapetou apod.

K bočnicím ještě přilepte prahy 44.

Model můžete doplnit „vyklopenou“ světelnou rampou, zhasnutou nebo „rozsvícenou“. Červeně značený díl 50 sestavte do krabičky (dolní šedá chlopeň je jen výztuha ohnutá dovnitř rampy). Reflektory můžete zvýraznit přelepením (ale nepodlepenými díly, u vozu totiž nevyčnívaly). Bočnice ve spodní části mírně přesahují – těmito přesahy potom rampu zasuňte do drážek kolem víka 17. Vepředu rampa těsně zakrývá černé příčné linky na víku. Rampu lze ponechat sundavací a do modelu ji jen zasunout, nebo ji můžete zalepit. V případě rozsvícené rampy také můžete přelepit parkovací světla jejich rozsvícenou variantou.

Dokončete karosérii nalepením křídla 49, to vytvarujte podle vyznačených linií na bočnicích a pak nalepte mezi ně.


INTERIÉR (žlutě značené díly)

(pro verzi bez interiéru přeskočte na kapitolu PODVOZEK)

Nejdříve slepte základnu kabiny 51 – pozor na lepení v přední části, zde jsou chlopně v dolní části boků ohnuté k sobě a lepí se zvenku, zatímco chlopně nahoře ohněte dolů a lepte na šedé plošky bočnic zevnitř. Do celku vlepte zkompletovaný tunel 52, ve kterém udělejte otvor pro špendlík řadicí páky a prořízněte linku pro ruční brzdu. Na tunel můžete nalepit podlepenou manžetu řadicí páky a pak přilepte vlastní řadicí páku 53, vyrobenou z černě barveného špendlíku. Do otvoru ještě zalepte ruční brzdu 54.

Díl přístrojové desky 55 vytvarujte a přilepte k němu zkompletovaný díl budíků 56 a 57. Slepte sloupek volantu 58 a propíchněte v něm dírky pro tři páčky z černě nabarvených špendlíků 59 a ty vlepte do sloupku. Na sloupek ještě přilepte stočenou hřídel volantu 60 a celek přilepte na přístrojovku. Nyní celý komplet přilepte k základně kabiny 51. Na dno kabiny přilepte držáky sedadel 61.

Vytvarujte a slepte sedadla 62 (v části hlavy nejsou bočnice ohnuté, ohýbají se až postupně směrem k sedáku; naopak v oblasti hlavové opěrky sedadlo mírně zaoblete prohnutím dozadu).
Nyní sedadla nalepte na držáky 61.

Nakonec na sloupek přilepte volant 63 (podlepené díly volantu můžete nakombinovat nebo můžete na obruč použít instalatérské těsnění příslušného rozměru).

  

Do karosérie vlepte strop 64 a na vyznačené místo na něj přilepte vnitřní zpětné zrcátko 65. Nyní opatrně vlepte celek interiéru do karosérie – chlopněmi vpředu a vzadu.


PODVOZEK (šedě značené díly)

Zadní podběh se skládá z dílů 66, 67 a 68. V zadní části podběhu 68 a v náznaku motorového prostoru 69 nejdříve opatrně vyřízněte oválné otvory pro výfuk (kolem otvoru jsou také jinak řešené chlopně). Oba díly vytvarujte a slepte k sobě. Po proschnutí je přilepte k dílům 66 a 67. Dozadu ještě přilepte rám 70 – dodržte pravoúhlost ohybu dílu 69. Do otvoru zalepte zakončení výfuku 71 (je šikmo směrem od středu). Celek podběhu nyní opatrně vlepte do karosérie.

  

Přední podběh slepte z dílů 72, 73 a 74. Opatrně ho zasuňte do přídě a mezi prahy a zalepte. Vpředu pak záklopkou zakryjte prostor spoileru.

Přední náprava má velice jednoduchou konstrukci, která umožní natočit vystavenému modelu kola do rejdu. Nejdříve zkompletujte vlastní nápravu 75 – pozor, zakončení na stranách mají opravdu dvojí rýhování vedle sebe, aby se papír v tomto místě snadněji ohýbal. Ke slepené nápravě přilepte podlepené vnější disky 76. Z drátu vytvořte spojovací táhlo 77, které pak k nápravě připevníte pomocí dílů 78POZOR, vlastní drát nelepte, musí zůstat v nápravě sice těsně ale pohyblivý. Nápravu zatím bez lepení nasuňte do předního podběhu.


KOLA

Z dílů 80 a 81 slepte disky a vlepte je do zpracovaných bočnic 82 (disky jsou stínované – zachovejte jejich orientaci – viz šipka). Při lepení kol se držte pravidlem – hrana (spoj) u disků je nahoře, u běhounů je dole – aby spoje při pohledu shora nebyly vidět. Z dílů 83 a 84 slepte dva vnitřní přední disky a také je vlepte do bočnic. Zbývající dvě (zadní) bočnice doplňte středem 85. Na závěr dokončete kola nalepením připravených bočnic na běhouny 86.

     

Přední kola nejdříve vyzkoušejte nasucho nasadit na nápravu a pomocí distančních kroužků D (které podlepíte na příslušnou tloušťku) odměřte tak, aby kola nebyla moc utopená nebo naopak nevyčnívala. Pak je přilepte k nápravě tak, aby byla správně vycentrována v blatníku a nakonec zalepte i nápravu do podběhu. (Spojovací drát budou proti vypadnutí držet až nalepená kola.) Žádané natočení kol do rejdu pak můžete zafixovat přelepením spojovacího drátu zespodu na podběhu. Zkušení modeláři mohou případně použít propracovanější typy náprav z jiných modelů. Umístění zadních kol také nejdříve odměřte a pak kola přilepte k podvozku pomocí příslušně podlepených dílů D.

Na závěr přilepte dno 79 (to si případně upravte a lepte tak, aby karosérie nebyla zkroucená).

 

Tímto je model vozu Škoda 110 Super Sport hotov. Věříme, že se vám stavba povedla a těšíme se na setkání u dalších modelů.

Hodně radosti z nového modelu přeje autor Leoš Smrčina a provozovatel webu www.PaperModel.cz

model main page: www.PaperModel.cz/papermodel/modely/SeldDesign/06_Skoda_110_Super_Sport__Ferat_Vampire_RSR/__Skoda_110_Super_Sport__Ferat_Vampire_RSR.htm