vyberte jazyk | select language:

 

 

Škoda 720 - prototyp Giugiaro


prototyp československého vozu vyvíjený v letech 1967 - 72
  CS návod ke stažení | CS instructions for download:   
  
model main page: www.PaperModel.cz/papermodel/modely/SeldDesign/SeldDesign/08_Skoda_720/__Skoda_720.htm
autor: Leoš Smrčina
vydavatel: SELD Design

NÁVOD KE STAVBĚ

Konstrukce obou variant vozu (červená Š 1500 i světle modrá Š 1250) je z většiny shodná, výjimky jsou barevně zvýrazněny.
Ilustrační fotografie v tomto návodu jsou ze stavby obou variant.

Karoserie - Interiér - Podvozek - Kola
Návodné obrázky v plné velikosti

DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED STAVBOU

Laserový tisk – při tvarování pracujte opatrně, aby se neodrolily barvy. Je vhodné nejdříve lehce přestříkat celé archy slabou vrstvou bezbarvého (přestřikového) laku, aby se vrstva barvy zpevnila. Takové přelakování však není nezbytné.

Některé díly je vhodné podlepit slabým (kancelářským) papírem, aby se zpevnily. Jde o „velkoplošné“ nosné díly karoserie 1, 7, 13, 16 a 18. Podlepení je však na vašem uvážení, protože takové díly jsou sice pevnější, ale hůře se zpracovávají.

Určitě v takovém případě doporučuji použití spodních chlopní - původní chlopně na dílech odstřihněte a připravte si z papíru nebo čtvrtky vlastní chlopně, které pak nalepte zespodu obou dílů - umožní to přesnější lepení bez deformací a poškození tisku. Spodní chlopně jsou vhodné pro všechny díly, kromě těch nejmenších. Další (označené) díly podlepte papírem nebo čtvrtkou (viz bílý nebo červený symbol), kvůli jejich zesílení.

Další označené díly se podlepují nejen kvůli pevnosti, ale také z důvodu působivější plastičnosti na modelu.

Začerněte z rubu příslušně označené díly. Vyznačené linie ohybů narýhujte tupým koncem nože nebo nakloněným hrotem kružítka apod. pro přesné ohyby, díly vystřihněte nebo vyřízněte. Poté díly vytvarujte – oblouky tvarujte opatrným přetažením přes hranu stolu, hrany dílů natřete příslušným odstínem barvy (vodovky, tempery…). Jednotlivé díly nejprve sestavte k sobě nasucho, zda na sebe správně navazují, případně je upravte a teprve pak slepte.

Zkušení modeláři mohou zpracovat více plastických detailů, ale model může zůstat i bez nich.

Jestliže budete stavět model s „prosklením“ a interiérem, je vhodné z rubu začernit části, které budou v interiéru vidět – hlavně strop a sloupky, aby na modelu rušivě „nesvítily“ (díly 6, 12, 13, 14 a 15). Z dílů pak během stavby vystřihněte plochy skel a zespodu nalepte odpovídající díly z průhledného plastu - viz šablony. (Díly z fólie můžete použít s chlopněmi, nebo nechte chlopně na papírových dílech a fólie vlepte bez chlopní. V tom případě si chlopně upravte tak, aby v oknech nebyly vidět.)

Lakování – pro získání lesku a zpevnění je vhodné přestříkat model několika slabšími vrstvami bezbarvého laku. POZOR: – Pokud stavíte "prosklený" model, nejdříve nalakujte díly vytvarované ale neslepené, bez „oken“, protože lak může leptat plast na okna (případně si reakci laku s plastem vyzkoušejte). Teprve potom do vytvarovaných a lakovaných dílů vlepte okna a model slepte. Na závěr už kompletní model nelakujte.


KAROSERIE (bíle značené díly)

Červený vůz můžete postavit v různých variantách: varianty přídě, kol, nárazníků, osvětlení registrační značky vzadu.
Světle modrý model můžete postavit v podobě konkrétního vozu z muzea Škody Auto, nebo ve variantě původních prototypů.

Zkompletujte levou bočnici: díl 1 narýhujte podél boční linie (u červeného vozu na dolní hraně ozdobné stříbrné lišty) – POZOR: linie není rovná a na jejích koncích také končí prostřihy, celý díl mírně podélně prohněte do oblouku, vzadu nahoře v oblasti víka kufru zaoblete více (viz tvar dílu zádě 17). Vepředu je další výrazné zaoblení – ve spodní části je příčné směrem k masce a zaoblena je také špička horní části.

Pomocí spodních chlopní 2 a 3 slepte prostřihy vzadu a vepředu – POZOR: vpředu zůstane konec špičky dílu zatím neslepený (viz žlutě značený konec spodní chlopně, který jen vymezuje umístění chlopně od začátku dílu – díl nasucho vyzkoušejte a potom žlutou plochu odstřihněte, teprve pak přilepte). Neslepená špička přídě se dotvaruje až po přilepení kapoty a přídě.

Vystřihněte a slepte lem zadního blatníku 4 s jeho vnitřní částí 4A (vnitřní části lemů jsou na listu B). Lem vytvarujte, vyzkoušejte nasucho v blatníku a přilepte – lepte i s pomocnou žlutou plochou, která díl zesiluje, aby se během práce nepoškodil. Žlutou plošku po nalepení a zaschnutí velice opatrně odstřihněte. Přední lem 5 a 5A také vytvarujte a nejdříve nalepte pouze vlastní lem blatníku od rohu s bočnicí „spoileru“, po zaschnutí opatrně odstřihněte žlutou plochu a nakonec teprve nalepte bok „spoileru“ dole.

Vytvarujte díl oken 6 (vzadu je sloupek příčně zaoblen) a přilepte k bočnici – díly by měly lícovat vzadu; a vepředu díl 6 začíná na spáře předních dveří. Po slepení ještě propíchněte otvor pro držák zrcátka pod předním okénkem (vystavený modrý prototyp ale zrcátko nemá!). Před propíchnutím si díl podepřete gumou, aby se nezmačkal.

Stejným způsobem zpracujte pravou bočnici z dílů 7, 8, 9, lemů 10 vpředu a 11 vzadu a horní části 12.

Podélně i příčně zaoblete střechu 13 a připojte k ní připravené bočnice (pozn. zaoblení podélně a zároveň příčně díl jakoby uvolní pro navázání s ostatními díly; samozřejmě nelze papír tvarovat do tvarů koule). Dále přilepte čelní okno 14 a zadní okno 15. Poté k zadnímu oknu a bočnicím přilepte víku kufru 16 a pak nalepte zadní čelo 17 (u něj můžete zvýraznit detaily - prolis pod koncovkami, a také podlepená koncová světla).
Víko motoru 18 podélně i příčně zaoblete (v přední části zaoblete více) a přilepte k čelnímu oknu a bočnicím. Zespodu přilepte podlepenou základnu ozdobné lišty 19A, POZOR: - díl přesahuje kapotu jen jako stříbrná lišta. Kapotu s lištou pak prohněte do mírného oblouku.

Zpracujte příď: díl masky 20 na stranách zaoblete, a nasucho vyzkoušejte, aby správně navazoval na boky. Stejně tak zaoblete strany podlepeného dílu 21 (ten utvoří prolis kolem masky), také vyzkoušejte a díl pak opatrně nalepte na masku 20, POZOR: dole kolem mřížky masky musí zůstat vidět stříbrná linka. Na komplet ještě přilepte střední díl 22 (u červeného vozu je ve dvou variantách). Celek přídě nyní opatrně napasujte k bokům karosérie a případně dotvarujte zaoblení dílů (podle zaoblení nárazníku a dole by mělo odpovídat tvaru dílu 54).

(POZNÁMKA.: Ti nejzkušenější modeláři mohou zkusit vytvořit i zapuštěné světlomety – s využitím neoznačených černých dílů se světly na listu A. Maska vozu má totiž negativní šikmý sklon, zatímco světlomety jsou v ní umístěny svisle. Takový detail je ale opravdu velice náročný na zpracování…)

Pokud je vše v pořádku a navazuje, opatrně nalepte příď ke karosérii – nejdříve k jednomu boku (zatím bez lepení boků „spoileru“ dole). Po zaschnutí nalepte k druhému boku a opět nechte lepidlo zaschnout. Nakonec dolepte boky „spoileru“. Pak příď přilepte zespodu ke kapotě (chlopněmi nad mřížkou chladiče) – POZOR: díl je posunutý mírně dovnitř, lišta kapoty 19 masku přesahuje. Pokud je maska moc „široká“ nebo „úzká“ a nekopíruje oblouk kapoty, dolaďte zaoblení po stranách. Na závěr na hranu lišty 19A ještě natupo přilepte její čelní zakončení 19B – lepte opatrně z jedné strany a dodržujte plynulé prohnutí lišty. Na čelo můžete přilepit kartonem podlepené blinkry.

Připravte si nárazníky: při lepení se držte vyznačených středů dílů (POZOR: – středové rysky si přeneste i na rubovou stranu!). Horní plochu předního nárazníku 23 slepte s pomocným dílem 25 – lepte od vyznačených středů, a pak se spodní částí 24 (pomocné díly nárazníků jsou na listu B). Díl 25 nakonec přelepte načisto dílem 26 (pozor na orientaci - černý gumový pás je blíž hornímu okraji), včetně zahnutí na koncích. Nárazník se směrem dopředu mírně svažuje (plochy nejsou vodorovné – viz tvar držáků). Do nárazníku vlepte držáky – na spodním dílu nárazníku je ryskami označené jejich umístění (chlopně směřujte ke středu nárazníku). Pomocí držáků pak přilepte nárazník ke karosérii (nahoře je mezi nárazníky a karosérií mezera, nepřiléhají těsně; zatímco dole jsou nárazníky až u karosérie a můžete je zde případně natupo přilepit). Zadní nárazník zpracujte stejným způsobem z dílů 27, 28, 29 a 30.

Na nárazníky můžete doplnit natupo slepené svislé členy 31 (umístění je také naznačené na spodních dílech nárazníků) – některé prototypy svislé členy měly, některé ne (vystavený modrý vůz je má).

Vzadu nalepte osvětlení poznávací značky 32 – buď do krabičky sestavte původní variantu nad značku a nalepte na stříbrnou lištu pod víkem kufru, nebo použijte novější variantu na nárazník sestavenou ze dvou podlepených dílků. Na vůz můžete doplnit vybrané registrační značky – vpředu je značka ke spodní části nárazníku připevněna pomocí dílu 33 (vystavený modrý vůz je ale bez značek).

Zpracujte zpětné zrcátko 34 (vystavený modrý vůz ho nemá) - střední díl zrcátka podlepte a vyřízněte v něm otvor pro drátek držáku (drátek je tvarován ve dvou rovinách – viz nákres a foto). K dílu pak přilepte zadní plochu. V předním dílu propíchněte otvor, do kterého prostrčte vytvarovaný drátek – držák a nalepte na připravenou druhou část tak, aby zakončení drátku zapadlo do výřezu. Zrcátko pak vlepte přesahující částí drátku do otvoru v karosérii. Pro lepší efekt můžete plošku zrcadla přelepit zrcadlovou tapetou apod.

Na vyznačená místa přilepte stěrače 35.


INTERIÉR (žlutě značené díly)


* pro verzi bez interiéru pokračujte sestavením podvozku
* pro verzi s interiérem pokračujte zde:

Nejdříve slepte základnu kabiny 36 – pozor na lepení v zadní části, zde jsou chlopně v dolní části boků ohnuté k sobě a lepí se zvenku, zatímco chlopně nahoře ohněte dolů a lepte na šedé plošky bočnic zevnitř (viz označení na chlopních). Podobně slepte základnu i vepředu.

Na vyčnívající části boků základny (u přístrojového panelu a u zadní sedačky) přilepte zvenku krycí dílky.

Do celku vlepte zkompletovaný tunel z dílů 37 a 38, ve kterém udělejte otvor pro špendlík řadicí páky a prořízněte linku pro ruční brzdu. Na tunel nalepte řadicí páku 39, vyrobenou z černě barveného špendlíku a její manžetu. Do otvoru ještě zalepte ruční brzdu 40. V dílu přístrojové desky 41 můžete vyříznout panel přístrojů (tak aby na dílu zůstal šedý rámeček); vytvarujte a přilepte k němu zapuštěný díl přístrojů (šedá chlopeň dole ještě navíc zpevní část pod přístrojovou deskou pro nalepení sloupku volantu). Přístrojovou desku pak přilepte k horní části 42. Slepte sloupek volantu 43 a propíchněte v něm dírky pro páčky z černě nabarvených špendlíků 44 a ty vlepte do sloupku. Na sloupek ještě přilepte stočenou hřídel volantu 45 a celek přilepte na přístrojou desku. Nyní celý komplet přilepte k základně kabiny 36. Na dno kabiny přilepte držáky sedadel 46. Vytvarujte a slepte sedadla ze sedáků 47 a opěradel 48 – pokud děláte variantu s opěrkami hlav (vystavený modrý vůz je má), nezapomeňte propíchnout v opěradlech otvory pro jejich držáky. Otvory udělejte i v opěrkách 49, zkompletujte je a pomocí drátků přilepte k opěradlům (jsou naklopené do svislé polohy). Nyní sedadla nalepte na držáky 46. Nakonec na sloupek přilepte volant 50 (podlepené díly volantu můžete nakombinovat nebo můžete na obruč použít instalatérské těsnění příslušného rozměru).

Do karosérie vlepte strop 51 a na vyznačené místo na něj přilepte vnitřní zpětné zrcátko 52; na zadní sloupky doplňte ještě díly 53. Nyní opatrně vlepte celek interiéru do karosérie – chlopněmi vpředu a vzadu.


PODVOZEK (šedě značené díly)

Na spodní hranu přídě přilepte díl 54. Podobně k zádi dole přilepte díl 55 (černá chlopeň vpředu jen díl zesiluje proti prohnutí) – díl nelepte na úplnou hranu zádě, ale tak, aby díl byl až nad výřezem pro výfuk.

Díl zadního podběhu 56 oblepte dílem 57 a vzadu uzavřete dílem 58. Celek vyzkoušejte umístit do karosérie – zadní černá chlopeň se bude lepit na díl 55 (viz šedě vyznačený tvar chlopně, chlopeň ale nemusí zcela zakrýt šedou plochu). Pokud vše sedí, podběh do karosérie nalepte (případně při lepení korigujte kroucení karosérie).

Přední podběh slepte z dílů 59, 60 a 61. Opatrně ho zasuňte do přídě pod díl 54 a mezi bočnice. V případě potřeby zastřihněte nebo naopak kouskem papíru prodlužte šedou plochu nahoře na dílu 61, aby podběh byl vepředu natěsno a otvor pro nápravu byl orientován uprostřed blatníku. Jestliže je umístění podběhu v pořádku, podběh do karosérie zalepte.

Přední náprava má velice jednoduchou konstrukci, která umožní natočit vystavenému modelu natočit kola. (Tentokrát se její konstrukce trochu liší od obdobných náprav.) Nejdříve zkompletujte vlastní nápravu 62 – POZOR: zakončení na stranách mají opravdu dvojí rýhování vedle sebe, aby se papír v tomto místě snadněji ohýbal. Začněte slepením nápravy do tvaru pomocí chlopně označené oranžovými body. Potom základnu na bocích uzavřete „do krabičky“ částmi s modrým bodem (viz i naznačené rýhování). Nakonec na stranách nahoře slepte trojúhelníkové zakončení a pak přilepte podlepené vnější disky 63. Z drátu vytvořte spojovací táhlo 64, které pak k nápravě připevníte pomocí dílů 65 – POZOR: vlastní drát nelepte, musí zůstat v nápravě sice těsně ale pohyblivý. Nápravu zatím bez lepení nasuňte do předního podběhu.


  KOLA (díly značené modře nebo červeně - podle varianty modelu)

Kola jsou v těchto variantách: