Logo ABC a trocha srandy...

ABC číslo 10 ročník 48 je již 1000. v pořadí od počátku vydávání v říjnu 1957. Byla to dlouhá a strastiplná cesta... ABC vycházelo pouze 12 krát i 24 krát za rok, vyskytly se ročníky s osmi i deseti kousky, aktuálně vychází 26 čísel za rok... Startovní číslo vychází chvilku v lednu, jindy v září, nyní je aktuálně nastaven leden... To však není tématem tohoto článečku... Jak je vidno již na titulní stránce, má ABC číslo 1000 poněkud podivné logo.
Takže dnes to bude o logu... jak jsem naznačil již v novinách dne 2003-05-02... Alespoň že dnes již smíme naznačovat ...

Nové logo časopisu ABC bylo možno spatřit již na 9. mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy Praha kde bylo vyvěšeno na stánku ABC. Šlo o jeho první veřejnou prezentaci, která však nebyla hlaistě prezentována. Ostatně toto vše je uvedeno přímo v ABC číslo 10 na stranách 18 a 19 v samostatném článku. Dovolím si jej jen trochu doplnit...

Článek přináší rozhovor s pracovníkem grafického studia, které má nové logo na svědomí. Uvádí se zde mimo jiné toto: "Nám se značka ABC líbila... když logo obstojí po desítky let, asi na něm něco prostě bude... Snažili jsme se vytvořit logo, které nebude na první pohled jiné... změny si hned třeba nepovšimne...". No prostě kupa důvodů, proč logo změnit. Anebo naopak? Dále pak čteme: "... ponechal původní barevnost a ... dynamiku značky... Písmu jsme vzali charakter... projev školáka druhé třídy...".

No, domnívám se, že se nové logo stane předmětem mnoha diskusí a že už to nikdy nebude ono... Jsem v daném oboru nevzdělanec, ale staré logo mi dává najevo ladné, nenásilné spojení zcela rozličných věcí, čímž ABC obsahově kdysi dávno samozřejmě bylo... Z nového loga čiší rovnoběžnost, tedy jakási svázanost, přesné zaškatulkování, ztracení se ve stádu, nevynikání...
V další fázi zřejmě dojde k zarovnání horní hrany loga a rozhraní mezi barvami bude svislé... viz malý dodatek a další dodatek z roku 2007...

Zastavil bych se ještě ve zkratce snažící se v devíti obrazech naznačit vývoj loga ABC. Domnívám se, že než přinášet bludy je lepší nenapsat nic...
Uvedení loga z ABC číslo 6 ročník 24 je totiž tak trochu šlápnutím vedle. Ta vybledlost modré barvy vůbec není vývojovým krokem, ale pouze tiskovou (či kdovíjakou jinou) chybou. Ta se sice projevila nejen v tomto čísle, ale o žádný vývojový mezistupěň rozhodně nešlo, jak vidno na obrázku vlevo.
Podobných úletů se stalo více, zajímavá situace nastala například v ročníku 38 viz obrázek vpravo. Zde se červená část loga nějak nemohla rozhodnout, jak se vlastně bude navenek tvářit...

Takže uváděný vývoj loga ABC je trapným výřezem z čísel, která byla dodána k naskenování titulní stránky pro umístění na poslední stranu obálky tisícího čísla...
Různých variant loga ABC bylo totiž mnohem více, ale nevznikaly záměrně, nýbrž podle toho, co se kde komu vymklo, nepovedlo či co kdo zkazil.

Drsná slova? Jak jinak ale nazvat to, co vidíte na obrázku vlevo? Zcela otočená modrá část... Tato rarita pochází z titulní stránky sešitu Déčka ABC číslo 3 z roku 1987.
A jak ukazuje obrázek vpravo, v případě legislativní nouze se vzalo zavděk i lidovou tvořivostí. Zde titulka sešitu Déčka ABC číslo 1 z roku 1986.

Takže jak je to vlastně s tím logem? Před časem nenápadná ztráta přídomku "mladých techniků a přírodovědců", nyní logo...
Vše v zájmu přiblížit se čtenářům, "kteří jsou na výši, pracují s mobilními telefony, internetem, používají samozřejmě počítače (no samozřejmě, když pracují s internetem ) ...".
Anebo řešení problému s vlastnickými právy k původní značce...?

Citace: ABC číslo 10 ročník 48.


Dodatek k příštímu vývoji loga... - 2003-05-28

jako ve všech oborech i zde platí, že všechno už tu bylo - zde logo použité autorskou dílnou ŠOK:

pro truchlící nostalgiky toužící po starém logu je připravena též smuteční verze: .
zpět


Další dodatek k vývoji loga... - 2007-09-15

V září 2007 došlo k další změně loga časopisu abc. Co k tomu říká vydavatel? Nejprve daruje a poté představuje.

Takto to dopadlo:

Tento vývoj byl samozřejmě předpokládán již při zavádění minulého loga v roce 2003, jak můžete číst výše:
V další fázi zřejmě dojde k zarovnání horní hrany loga a rozhraní mezi barvami bude svislé...


Pokud se někomu zdá, že došlo k naplnění pouze oné svislosti, nechť laskavě pohlédne do rohů stránek...