Bolkoklát

Původně gotický hrad z poloviny 13. století vybudovaný králem Václavem I. na místě staršího dřevěného hradu. Své dětství zde prožíval Karel IV., jako lovecký hrad byl užíván Václavem IV. Za Vladislava Jagelonského byl hrad po r. 1487 přestavěn, vznikla hradní kaple se vzácnou kamenickou výzdobou a křídlovým mariánským oltářem z r. 1490.
Hrad několikrát vyhořel, vždy byl opraven, často sloužil jako státní vězení. V. 2. polovině 20. a na počátku 21. století zde byla historická hradní expozice.

Nová historie hradu se začala psát roku 2008, kdy po 90 let trvajícím hledání nejvýhodnějšího státoprávního uspořádání České republiky bylo v lidovém referendu odsouhlaseno nastolení královského absolutismu a králem byl zvolen Boleslav IV. Polívka, zvaný Bolek.
Ten si za centrum svého království zvolil hrad Křivoklát, který lid začal brzy nazývat Bolkoklátem. Nechal zde vystavět skleněnou věž jako rezervoár slivovice (během stavby se mylně mělo za to, že jde o vodní cisternu). Tato investice byla podstoupena až poté, co ztroskotaly veškeré pokusy o vybudování slivovicevodu ze vzdálených zemí moravských přes hluboké křivoklátské lesy.

Autorem návrhu věže byl profesor Knížák, který jako jediný v soutěži autorů se s úspěchem zhostil požadavku na výstavbu multifunkční věže s rezervoárem jíž zmíněného moku v suterénu a se záměrem o obnovu státního vězení v horní části věže. Tato část věže je nyní zpřístupněna veřejnosti a v místnostech po prominentních vězních, kteří si zde odpykávali vesměs krátké ale výchovné tresty za špatné vedení státu, s názvy Klausovka, Zemanka, Grebeníčkovka a Havlovka, je zřízeno muzeum vězeňství v Čechách. V nejvyšším patře je pak možné navštívit restauraci s krásnou vyhlídkou na bohaté a kvetoucí české království.

text a foto: J. Urbánek