Papírové modely a televize...

Papírové modely a televize nejdou moc dohromady, neboť prvé, na rozdíl od druhého, vyžaduje aktivní přístup a přemýšlení. Dalo by se tedy říci, že kolega Kropáček, snažící se o všemožné prosazování papírových modelů v televizi se snaží křížit kočku se psem . Jakožto správný průkopník se však nenechává odradit dílčími neúspěchy a neúnavně postupuje k vytčenému cíli. Jak již popsáno v informaci ze dne 2002-10-20 a 2002-11-12 dal dohromady štáb, který je papírovým modelů příznivě nakloněn.

Aby si nemusel vychovávat nové koně, rozhodl se nejdůležitější osoby svého týmu nerozlučně spojit a jak jinak, než jako správný papírový modelář. Nejprve zkoušel dotčené osoby slepit Herkulesem, což se však neosvědčilo. V další fázi se pokusil uložit obě vybrané osoby do papírového modelu Cechovní truhly. Ani zde nebyl úspěšný, ovšem došel ke správnému závěru, že dotčené osoby nelze spojovat násilím nýbrž ony samy musí cítit potřebu nerozlučovat se. Ukul proto ďábelský plán: daruje jim dohromady sestavený papírový model, ovšem každému jen půlku. Vycházel z předpokladu, že slušný člověk, si daru váží a nedovolí jeho znehodnocení.

A jak si usmyslel, tak i vykonal. Ale nechme nyní promluvit průkopníka samotného:
... posílám Ti pár obrázků neskutečně dlouhého modelu. Dělal jsem ho jako dárek pro režiséra a asistentku režie, se kterými jsme natáčeli 20-ti dílný dokumentární seriál o sochách a jejich autorech na Karlově mostu a o mostu samotném. Jsou na společné fotografii z předání s mostem a ten šedivý pán nejblíž je průvodce pořadem pan profesor František Dvořák. Je mu přes 82 dva let a pamatuje si úplně všechno. Takže měl a má o čem vyprávět. Seriál se už vysílá, každou neděli jeden díl, premiéra večer od cca 22,30 na ČT 2 a repríza někdy dopoledne také v neděli ale vždycky až za týden po premiéře. Celý cyklus se jmenuje Po Karlově mostě s profesorem Františkem Dvořákem a jednotlivé díly mají ještě podtitul jako například Zastavení s Matyášem Bernardem Braunem nebo Zastavení s Janem Brokoffem apod. Každý díl je dlouhý asi jako večerníček tedy do 13 minut.
S ohledem na to, že režisér a asistent režie jsou dva lidé, zvolil jsem verzi tzv "přefiknutou" a most je tedy vejpůl. Inspirace modelem zarámované MPRky ve Strakonici je evidentní. Ale myslím, že to vyšlo...

Věřte, nevěřte, je to tak. Náš průkopník opravdu sestavil model Karlova mostu a každý z obdarovaných obdržel jednu půli. Pro zdůraznění vzájemné pospolitosti obou částí je napůl rozdělen i rám a oběma postiženým opravdu nezbývá, než se zdržovat v co nejtěsnější blízkosti, chtějí-li se vyhnout trapnému vysvětlování, co že za neucelenou podivnost se jim to vyjímá na stěně. Geniální dárce dosáhl svého!

Dílo těsně po dokončení.
Podivný lesk v očích stavitele se nepodařilo zachytit.
Karlův most, respektive jeho malostranská ideální polovina. Karlův most, respektive jeho staroměstská ideální polovina. Akt předání daru/nedaru.
Zleva zmíněný pan profesor, obdarovaný, obdarovaná.
Zcela vpravo pak levá ruka pachatelova.