Zdravíme slavné májové dny!!!

Přestože se tak může na první i druhý pohled zdát, zatím mi nehrabe. To jsem jen koupil na inzerát několik kilogramů modelů a mezi nim jsem našel takovou malou knížečku, samozřejmě, že červenou. Ne, nebojte, nebyl to průkaz vedoucí síly společnosti ani jejího předvoje. Úplně stačí, že jde jen o stanovy. Tedy konkrétně o stanovy SSM.
Že netušíte co to znamená? No přeci Socialistický svaz mládeže. Nehodlám zde sáhodlouze vysvětlovat, co to bylo zač, ať se představí sám:
Socialistický svaz mládeže je jednotnou a dobrovolnou společenskou organizací. Sdružuje ve svých řadách chlapce a děvčata Socialistické republiky, aktivní budovatele a obránce vlasti. Socialistický svaz mládeže rozvíjí... vychází z programu... získává... vede... usiluje... napomáhá... cílevědomě připravuje... doporučuje...
Socialistický svaz mládeže je nedílnou součástí Národní fronty... nedílnou součástí Socialistického svazu mládeže je Pionýrská organizace SSM...
Vstup do SSM je dobrovolný... člen je povinen osvojovat si marxisticko-leninský světový názor... má právo obracet se s návrhy, náměty, připomínkami, stížnostmi, kritikou, žádostmi o pomoc v řešení svého společenského uplatnění nebo osobního života... ve smyslu Stanov vyjadřovat prostřednictvím tisku své názory...
Za porušování Stanov SSM a po vyčerpání prostředků, jakými jsou soudružská kritika... trest má mít především výchovný charakter a účinek... evidence vyznamenání a trestů se řídí směrnicemi...

Asi stačilo, že? Nehodlám zde rozebírat možné výklady například slova dobrovolný. Toto je web o papírových modelech a proto se k nim vraťme. Například v roce 1966 vyšla příloha ze které si modelář mohl vyrobit odznaky s tématikou sjezdu ČSM (předchůdce SSM). V roce 1971 pak vyšla osmistránková příloha věnovaná volbám do orgánů SSM, jejíž součástí byly i vlaječky a model karafiátu, aby bylo co lepit.
Takovýchto ptákovin vyšlo více, například v roce 1974 či 1982. V roce 1978juj pak například hra s logem světového festivalu mládeže. Dnes již v ABC podobné skvosty nenajdete. Chystáte-li se tedy do prvomájového průvodu, musíte si mávátko navrhnout sami.